Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Stämman 2021

Byggchefernas stämma 2021 arrangerades i Malmö den 6–7 oktober. Här hittar du dagordning, arbetsordning och handlingar till dagordningens punkter. Protokollet från stämman finns här

Dagordning

1. Inledning och mötets öppnande

2. Upprop av stämmoombud och gäster

3. Prövning om stämman kallats i behörig ordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av sekreterare

6. Val av mötesjusterare och rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse och bokslut 2017, 2018, 20192020

9. Ordföranderapport

10. Revisorernas berättelse 2017, 2018, 2019, 2020

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017, 2018, 2019, 2020

12. Motioner och styrelsens yttrande
1) Prissättning leverantörer
2) Förändring av arbetstider och längd på arbetstider
3) Pension för yngre medlemmar i Byggcheferna
4) Arbetsmiljön för chefer

13. Styrelsens förslag
1) Förvalta och utveckla Byggchefernas starka position i branschen
2) Fortsätta genomföra Byggchefsbarometern
3) Öka medlemmarnas delaktighet i Byggcheferna med Byggchefsråd
4) Motion om att förbättra Ledarnas kommunikation om fackliga frågor
5) Ökat fokus på att få fram fler fackliga företrädare
6) Fortsätta med Ambassadörsprogrammet
7) Ledaravtalet måste fungera bättre i praktiken
8) Förslag till stadgar
9) Förslag till budget
10) Förslag till medlemsavgift

14. Förslag till valberedning

15. Fastställande av valberedningsinstruktion

16. Val av föreningsstyrelse:
1) Val av ordförande
2)
Val av kassör
3) Val av ledamöter
4) Val av suppleanter
5) Val av revisorer och revisorssuppleanter

17. Förslag till arvoden

18. Val av kongressombud och suppleanter

19. Stämman avslutas

Protokoll: Stämman 2021

 

Följ oss på
sociala medier