Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Demokratin i Byggcheferna

Byggcheferna är en av 18 branschföreningar inom Ledarna. Som medlem i Ledarna kan du välja vilken förening du vill ingå i. Byggcheferna är för personer med ledande befattningar inom samhällsbyggnadssektorn.

I dag har Byggcheferna cirka 17 000 medlemmar. Föreningen är indelad i sju lokala avdelningar: Öst, Väst, Mellan, Norra Norrland, Skåne/Blekinge, Småland/Halland samt Gävle/Dala/Sundsvall. Varje avdelning har en egen styrelse. Om du vill engagera dig i din lokala förening kan du kontakta oss via länkarna.

Viktiga delar av föreningens demokrati:

Byggchefernas stämma. Arrangeras vart fjäre år och är föreningens högsta beslutande organ. Här fattas beslut inför kommande fyra år, samtidigt som en ny styrelse väljs och det utses ombud till Ledarnas kongress. Mer info här.

Ledarnas kongress. Ledarnas högsta beslutande organ, som arrangeras vartannat år. Här samlas förtroendevalda från förbundets samtliga branschföreningar. Varje förening får utse ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar i sin förening. Mer info på Ledarnas sajt.

Valberedningen. Utses på Byggchefernas stämma. Valberedningen har i uppdrag att inför nästkommande stämma föreslå kandidater till styrelsen. På stämman 2021 beslutade styrelsen att välja Catharina Holmström (sammankallande), Douglas Santesson och Veronica Lundqvist till valberedning.

Stadgar. Här kan du läsa de stadgar som Byggcheferna har fastslagit.

Verksamhetsberättelser och bokslut. Sammanställs och publiceras årligen på byggcheferna.se, för att du som medlem ska ha full insyn i Byggcheferna. Här kan du läsa dem:

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013
Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
Verksamhetsberättelse och bokslut 2015
Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Följ oss på
sociala medier