Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Årsmötet 2024

Byggchefernas årsmöte 2024 hålls digitalt den 8 oktober. Vill du vara på plats är du välkommen till Ledarnas kansli i Stockholm.

Dagordning

1. Inledning och mötets öppnande

2. Upprop av ombud, revisorer och gäster

3. Prövning om årsmötet kallats i behörig ordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av mötesjusterare tillika rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

9. Revisorernas berättelse 2023

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2023

11. Rapport från tidigare beslut föregående stämma

12. Fyllnadsval suppleanter till styrelsen

13. Motioner och styrelsens yttrande

14. Styrelsens förslag
a) Verksamhetsplan 2024
b) Stadgeändring
c) Medlemsavgift
d) Budget 2024

15. Övriga frågor

16. Årsmötet avslutas

Följ oss på
sociala medier