Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Historik

En digital version av boken Skriva historia, om Byggchefernas utveckling från 1993 till 2017, kan du läsa här.

Våra byggchefers fackliga historia fick sin början den 10 maj 1892, då sju män samlades på restaurang Domkyrkan i Göteborg. Tillsammans hade de bestämt sig för att bilda en förening som kunde tillvarata gemensamma intressen. Föreningen fick namnet Göteborgs Byggnadsverksgesällers Förening. År 1906 antogs föreningens nya stadgar samt namnet Byggnadsverkmästarnas Förening i Göteborg. Stadgarna hade de tvingats gå till kungen för att få antagna.

År 1922 hade två års hårt arbete med att värva nya medlemmar resulterat i att nästan alla byggnadsverkmästare i Göteborg var anslutna. Efter att i det längsta ha värnat om sin egen organisation anslöt sig år 1933 Göteborgs Byggnadsverksmästares Förening till Sveriges Arbetsledares förbund SALF.

Under åren efter andra världskriget präglades byggbranschen av framtidstro och entusiasm. Byggandet ökade, nya arbetsmetoder introducerades och kravet på fortbildning växte drastiskt. År 1968 bytte byggnadsklubben namn till byggnadssektionen och arbetet med att bilda företagsklubbar började och blev en viktig angelägenhet under många år framöver. Efter ett kort avhopp från TCO bestämde sig SALF år 1982 för att ombilda sig till centralorganisation, men återinträdde år 1985 i TCO.

I dag, över 100 år efter kvällen i Göteborg, går byggbranschen en spännande och dynamisk framtid till mötes. En illustration av branschens utveckling – och av Byggchefernas betydelse för den – är att Byggchefernas dåvarande ordförande Kajsa Hessel i oktober 2020 utsågs till Årets samhällsbyggare.

Följ oss på
sociala medier