Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Årsmötet 2022

Byggchefernas årsmöte 2022 arrangerades digitalt den 23 november. Här hittar du dagordning, arbetsordning och handlingar till dagordningens punkter. Årsmötets protokoll kan du se här

Dagordning

1. Inledning och mötets öppnande

2. Upprop av ombud, revisorer och gäster

3. Prövning om årsmötet kallats i behörig ordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av mötesjusterare tillika rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

9. Revisorernas berättelse 2021

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021

11. Rapport från tidigare beslut föregående stämma

12. Motioner och styrelsens yttrande
a) Utveckling av avdelningarna i Byggcheferna
b) Förstärkt stöd vid rekrytering av nya medlemmar

13. Verksamhetsplan 2023

14. Styrelsens förslag
a) Förslag till budget
b) Förslag till medlemsavgift
c) Förtydligande av arvode till valberedningen

15. Övriga frågor

16. Årsmötet avslutas

Följ oss på
sociala medier