Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Årsmötet

Byggchefernas årsmöte arrangeras varje år och är föreningens högsta beslutande organ. Vart fjärde år sker val, vid det årsmöte som tidigare gick under benämningen Byggchefernas stämma.

På årsmötet utses styrelse för kommande mandatperiod samt ombud till Ledarnas kongress. Alla medlemmar i Byggcheferna kan i förväg skicka in förslag (motioner), som styrelsen fattar beslut om på årsmötet. Information om årsmöte, valberedning och hur du kan lämna förslag meddelas via e-post och hemsida.

Det senaste årsmötet skedde den 12 maj 2023. Dagordning och handlingar hittar du på sidan för årsmötet 2023.

Handlingar och protokoll från tidigare årsmöten:

Årsmötet 2023

Årsmötet 2022

Stämman 2021

Stämman 2017

Följ oss på
sociala medier