Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Årsmötet 2023

Byggchefernas årsmöte 2023 arrangeras digitalt den 12 maj. Här hittar du dagordning, arbetsordning och handlingar till dagordningens punkter (sidan uppdateras löpande). Anmäl dig till årsmötet via Ledarnas sajt.

Dagordning

1. Inledning och mötets öppnande

2. Upprop av ombud, revisorer och gäster

3. Prövning om årsmötet kallats i behörig ordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av mötesjusterare tillika rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

9. Revisorernas berättelse 2022

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

11. Rapport från tidigare beslut föregående stämma

12. Motioner och styrelsens yttrande

13. Verksamhetsplan 2023

14. Styrelsens förslag

15. Övriga frågor

16. Årsmötet avslutas

Följ oss på
sociala medier