Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Övrigt 29 november 2013

Rundabords-samtal

Byggchefernas arbete med #schysstbygge handlar om att alla ska mottas på samma sätt och ha samma förutsättningar att trivas och utvecklas. När Byggcheferna genomförde en undersökning bland 800 kvinnor i branschen blev det dock tydligt att en rejäl förändring behöver ske. Igår hölls ett rundabords-samtal i Stockholm där representanter från hela branschen samlades för att diskutera hur man ska få bukt på problemet med machokulturen. Vad kom ni fram till under rundabordssamtalet? – Det finns ett stort engagemang och vi har en…

Övrigt 29 november 2013

Förbättra arbetsplatsen med Säkerhetsvisaren

Att arbeta utan rätt skyddsutrustning är vanligt inom byggbranschen enligt en undersökning från Prevent.  I samband med undersökningen lanserar fack- och arbetsgivarorganisationerna Säkerhetsvisaren, ett webbaserat verktyg för att kartlägga säkerhetskulturen på en arbetsplats. Enligt en ny undersökning från Prevent har säkerhetsrisker på jobbet bidragit till att var femte anställd inom bygg-, trä- och möbelindustrin har känt oro på jobbet och majoriteten har arbetat utan skydd under det senaste året. 40 procent anser att de inte har fått tillräckligt god utbildning…

Övrigt 28 november 2013

Mindre macho ger säkrare gruvdrift

Apropå Byggchefernas kampanj om att bekämpa machokulturen i byggbranschen har man kanske något att lära av gruvnäringen. Gruvföretaget Dannemora, Magnetit AB, bestämde sig för att bekämpa machokulturen genom att anställa fler kvinnor. En jämställd arbetsplats blir inte bara trevligare, utan även säkrare menar man. Idag är var tredje metallare i Dannemoragruvan kvinna. 1992 la SSAB ner verksamheten i Dannemoragruvan. 2011, då Dannemora Magnetit AB skulle börja bryta järnmalm i den gamla gruvan igen, bestämde det nya bolaget att avsätta en…

Övrigt 24 november 2013

Unga byggchefer besöker högskolor

På ena sidan kommunen som ska bygga en ny förskola. På motsatta sidan entreprenören med tillverkning i Polen. En dialog utspinner sig där entreprenören erbjuder prisvärda betongelement. Men inte bara det, utan ett besök till fabriken i Polen med tillägget: ”Självklart står vi för hela resan.”  Scenen är Campus Helsingborg (tillhör Lunds universitet/Tekniska högskola). Publiken består av ett 50-tal blivande byggnadsingenjörer och rollerna spelas av Byggchefernas ambassadörer: Anders Oscarsson, till vardags platschef på Granova Bygg, och Azra Kadribasic projektledare/fastighetsutvecklare på…

Övrigt 24 november 2013

”Risk att bli utnyttjad när man är helt grön”

Ett viktigt arbete för Byggcheferna är att besöka högskolor och universitet. Målsättningen är att ge studenterna ett helhetsperspektiv, där teori varvas med praktiska exempel från byggbranschen.  – Byggchefernas besök med föreläsningar, som är obligatoriska och har hög närvaro, bryter den ”vanliga” undervisningen på ett positivt sätt. Det ökar engage-manget bland våra studenter och kopplingen till verkligheten är mycket givande. Det säger Radhlinah Aulin, lektor vid Lunds Tekniska Högskola/Campus Helsingborg. Bra att få veta vad Byggcheferna står för Mona Granbom, 23 år, studerar…

Följ oss på
sociala medier