Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Etik 17 januari 2019

”Vardagsnära mutor kan ge svåra konsekvenser” 

Byggbranschen toppar statistiken för mutor och korruption. Den 20 februari föreläser Natali Phalén om vad vi kan göra åt problemet. – Återkommande bland mutbrott är ganska vardagsnära mutor, säger hon. Det kan ge svåra konsekvenser för personerna som är involverade i dem. Natali Phalén är generalsekreterare på Institutet Mot Mutor (IMM), en ideell organisation som bildades 1923. I samband med Etiska Rådets årsmöte i Stockholm föreläser hon bland annat om dokumentet ÖMK – Överenskommelse för att motverka mutor och korruption – och…

Etik 18 december 2018

Gör övningar för att förändra machonormer

På stoppamachokulturen.nu finns flera tips på hur du kan bidra till en bättre bransch. Ett av redskapen som finns att hämta är fyra övningar i mansnormer som snickaren Mattias Lindholm tog fram, tillsammans med föreningen Män för jämställdhet, under sin praktikperiod på Byggnads. – Det var ett perfekt sätt att kombinera mina erfarenheter från byggbranschen med mina studier inom etnologi och antropologi, säger han. Män för jämställdhet, eller Män, är en ideell organisation som arbetar för att förändra normer kring maskulinitet….

Etik 26 november 2018

Ett enkelt sätt att visa upp din organisations värderingar

För att förändra en hel bransch krävs stora insatser och en stor vilja. Men det betyder inte att de små sakerna inte gör skillnad. Genom att sätta upp Stoppa machokulturens checklista på er arbetsplats visar ni vilka värderingar ni har och vad som är okej och inte.  I början av november tog Byggcheferna och Byggnads nästa steg i kampanjen Stoppa machokulturen för att påminna om att det fortfarande krävs insatser för att förändra branschen. På stoppamachokulturen.nu hittar du inspiration och tips…

Etik 05 november 2018

Fyra sätt att stoppa machokulturen

 Varje dag har du makt att förbättra vår bransch. Det budskapet sprids i den senaste satsningen från Stoppa machokulturen. – Även ganska små förändringar kan göra stor skillnad för många, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel. Den 5 november släpptes fyra nya filmer från Stoppa machokulturen, projektet som Byggcheferna och Byggnads driver sedan 2015. I dem berättar fyra personer vad de själva har gjort för att försöka stoppa machokulturen. – Budskapet är att alla kan bidra, säger Kajsa Hessel. I…

Etik 10 augusti 2018

Ett råd för dig som vill få koll på etiken

Vad är etiskt rätt? Och vad kan du göra om något felaktigt har skett? Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd vill vara en samlingsplats för aktörer som strävar efter god etik. – Målet är att vara en kraft mot korruption, oegentligheter, osund konkurrens, kulturella hinder och bristande mångfald, säger rådets ordförande Parul Sharma. Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en ideell förening där alla aktörer inom branschen kan bli medlemmar. Efter att tidigare ha tagit emot och granskat anmälningar ska rådet i fortsättningen endast jobba…

Följ oss på
sociala medier