Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Etik 10 augusti 2018

Ett råd för dig som vill få koll på etiken

Vad är etiskt rätt? Och vad kan du göra om något felaktigt har skett? Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd vill vara en samlingsplats för aktörer som strävar efter god etik. – Målet är att vara en kraft mot korruption, oegentligheter, osund konkurrens, kulturella hinder och bristande mångfald, säger rådets ordförande Parul Sharma. Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en ideell förening där alla aktörer inom branschen kan bli medlemmar. Efter att tidigare ha tagit emot och granskat anmälningar ska rådet i fortsättningen endast jobba…

Etik 20 juni 2018

Sajten som hjälper dig att stoppa machokulturen

Vill du också bidra till en schyst och jämställd byggbransch? Nu finns hjälpmedel samlade på stoppamachokulturen.nu. – Vi vill göra det så enkelt som möjligt att skapa förändring i sin egen vardag, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel. Våren 2015 startade Byggcheferna och Byggnads kampanjen Stoppa machokulturen. Syftet var att berätta om byggbranschens problem med bristande jämställdhet, både internt och för omvärlden. Sedan dess har mycket hänt. I dag arbetar alla stora bolag aktivt för ökad mångfald – och behovet av Stoppa…

Etik 15 juni 2018

Detta gör byggbranschen för att stoppa trakasserier

Hösten 2017 lovade byggbranschens tyngsta aktörer att motarbeta sexuella trakasserier. Ett halvår senare kallade bostadsminister Peter Eriksson till en återträff om vad som har hänt sedan dess. – Vi såg en vilja till förändring genom många nya initiativ, säger Cajsa Winge, arkitekt och en av personerna bakom #sistaspikenikistan. Den 30 november 2017 signerades en kollektiv avsiktsförklaring på Näringsdepartementet. Byggcheferna var en av aktörerna som skrev under. Den 30 maj 2018 bjöds samma grupp in för att redovisa sina insatser. – Vissa…

Etik 30 oktober 2017

Brott mot diskrimineringslagen ska straffa sig

Att ditt företag ska behandla alla rättvist är lagstadgat. Om någon utsätts för diskriminering kan det bli lika kostsamt som pinsamt. – Varje enskild arbetsgivare har alltid ett stort ansvar, säger advokaten Liselott Fröstad. Syftet med diskrimineringslagen är att främja lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är varje arbetsgivares skyldighet att dessa krav uppfylls. Personer som blivit diskriminerade har enligt lagen rätt till ersättning….

Arbetsmiljö 18 oktober 2017

Debatt om vuxenmobbning i byggbranschen

Mobbning inom byggbranschen var en viktig punkt på Byggchefernas stämma. Avdelning Väst yrkade på att kartlägga och synliggöra problemet, ta fram utbildningar om hur det kan förhindras och driva frågan i medier. Den 18 oktober diskuterades ämnet i Aftonbladets och Ledarnas webb-tv-program @Work. Se avsnittet här.  

Följ oss på
sociala medier