Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Etik 30 oktober 2017

Brott mot diskrimineringslagen ska straffa sig

Att ditt företag ska behandla alla rättvist är lagstadgat. Om någon utsätts för diskriminering kan det bli lika kostsamt som pinsamt. – Varje enskild arbetsgivare har alltid ett stort ansvar, säger advokaten Liselott Fröstad. Syftet med diskrimineringslagen är att främja lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är varje arbetsgivares skyldighet att dessa krav uppfylls. Personer som blivit diskriminerade har enligt lagen rätt till ersättning….

Arbetsmiljö 18 oktober 2017

Debatt om vuxenmobbning i byggbranschen

Mobbning inom byggbranschen var en viktig punkt på Byggchefernas stämma. Avdelning Väst yrkade på att kartlägga och synliggöra problemet, ta fram utbildningar om hur det kan förhindras och driva frågan i medier. Den 18 oktober diskuterades ämnet i Aftonbladets och Ledarnas webb-tv-program @Work. Se avsnittet här.  

Etik 13 september 2017

”Plötsligt är man på löpsedeln och fattar ingenting”

Är det okej att göra fel som ingen lägger märke till? Att rucka på moraliska principer kan leda till farliga spiraler i byggföretag. – Till slut gör man otillåtna saker utan att riktigt fatta att man bryter mot lagen, säger Tomas Brytting, professor i organisationsetik. Att följa lagar och regler kan låta självklart för en byggchef. Men vad händer när vissa inte verkar spela någon roll? Är det okej att bryta mot bestämmelser som de flesta ändå struntar i? – Det…

Etik 06 september 2017

Turné om nya lagen för arbetsgivardeklaration

Om mindre än ett år träder den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå i kraft. Nu gör Skatteverket en turné för att förklara vad den innebär.  I maj beslutade regeringen att införa en lag om arbetsgivardeklaration på individnivå. För dig som använder personalliggare och har fler än 15 anställda börjar den gälla den 1 juli 2018. Övriga som är skyldiga att lämna uppgifter ska göra det från och med den 1 januari 2019. Inför detta arrangerar Skatteverket informationsmöten på åtta…

Etik 11 maj 2017

Nya lagen ger en renare byggbransch

Byggcheferna har länge önskat en lagändring om arbetsgivardeklaration på individnivå. Genom Byggbranschen i samverkan har det nu blivit verklighet. Den 10 maj 2017 sa riksdagen ja till regeringens förslag. I höstas föreslog regeringen en lagändring som efterfrågats av Byggbranschen i samverkan. Den handlade om att uppgifter på individnivå – det vill säga per betalningsmottagare – borde rapporteras löpande till Skatteverket. Till skillnad från i dag, då individers ersättningar och skatteavdrag redovisas årligen, skulle arbetsgivardeklarationen behöva lämnas varje månad. Nu har riksdagen…

Följ oss på
sociala medier