Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ett råd för dig som vill få koll på etiken

Vad är etiskt rätt? Och vad kan du göra om något felaktigt har skett? Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd vill vara en samlingsplats för aktörer som strävar efter god etik.
– Målet är att vara en kraft mot korruption, oegentligheter, osund konkurrens, kulturella hinder och bristande mångfald, säger rådets ordförande Parul Sharma.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en ideell förening där alla aktörer inom branschen kan bli medlemmar. Efter att tidigare ha tagit emot och granskat anmälningar ska rådet i fortsättningen endast jobba förebyggande. Det har bland annat formulerat etiska regler som ska främja likabehandling och sund konkurrens.

Parul Sharma, som utsågs till ny ordförande i våras, vill verka för att regelverket blir ännu bredare än i dag.

– Det behöver inkludera alla typer av etiska utmaningar inom samhällsbyggnad, säger hon. Det kan exempelvis handla om icke inkluderande kulturer på arbetsplatser, om mångfald och om jämställdhet. Här har den nya styrelsen för avsikt att titta på vilka aktörer vi kan lära av och samarbeta med.

Parul Sharma utsågs 2017 till Sveriges mäktigaste samhällsförändrare inom näringslivet av Veckans Affärer. Hon är jurist och har beskrivits som en av Nordens främsta experter inom CSR, antikorruption och mänskliga rättigheter, med ett förflutet som rådgivare i EU-kommissionen och Amnesty.

– Jag upplever att begreppen jämställdhet och mångfald ofta blandas ihop i Sverige, säger hon. Mångfald inkluderar jämställdhet och handlar främst om att ha förutsättningar och system för ett inkluderande arbetsklimat. Det blir även vanligare att seriöst mångfaldsarbete är ett krav för att kunna bli en godkänd leverantör eller affärspartner. Vår målbild är att rådet ska ses som en part i den kompetensutvecklingen. Tyvärr visar olika forskningsrapporter att just mångfald är en aspekt som Sverige ligger efter i, och då blir det ännu viktigare att vi ligger på i den frågan.

Publicerad 2018-08-10 i Etik

Följ oss på
sociala medier