Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Den blinda affärskulturen – rapport om mutor och korruption

Chefer inom samhällsbyggnad vill göra rätt i etiska frågor. Men tas problemet med korruption på tillräckligt allvar? Det undersöker Byggcheferna i rapporten Den blinda affärskulturen. 

Våren 2019 genomförde Novus, på uppdrag av Byggcheferna, undersökningen Byggchefsbarometern. Resultatet kommer att redovisas i tre delrapporter. Här kan du läsa del 1: Den blinda affärskulturen

Rapporten handlar om hur problem med mutor och korruption hanteras inom samhällsbyggnad. Frågorna är utformade i samarbete med Institutet Mot Mutor (IMM). En slutsats som Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel drar av undersökningen är att chefer på alla nivåer måste involveras mer:

– I svaren från undersökningen anar jag en vanmakt hos de högsta cheferna, som har fastställt policyer som andra inte följer. Samtidigt verkar det som om chefer på de lägre nivåerna inte blir involverade i kampen mot korruption. Så här kan vi inte fortsätta ha det. Vi måste inse att mutor och korruption inte bara drabbar andra. Det är något som jag, du och alla våra kolleger alltid är i riskzonen för. Och det måste vi våga förhålla oss till, säger Kajsa Hessel.

Publicerad 2019-09-03 i Etik

Följ oss på
sociala medier