Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Byggcheferna 2013: Mycket verkstad!

– Det viktiga är att det händer något konkret med de beslut som fattades på stämman. Och det gör det, säger Lars Bergqvist med eftertryck när han summerar året som gått och får blicka framåt.

Tillämpning av Ledaravtalet samt medlemsaktiviteter var två angelägna frågor på agendan när Byggcheferna höll stämma i september.

– Och nu kan vi skönja resultaten av de beslut som fattades i dessa frågor. När det gäller Ledaravtalet, där många gett uttryck för ett starkt missnöje kring lönesamtalen och kopplingen mellan uppnådda mål och belöning, har arbetsgruppen nu sjösatt en enkät bland medlemmarna. Vi hoppas att många tar sig tid att svara på frågorna så att vi får ett resultat som går att använda. En hög svarsfrekvens väger ju alltid tyngre i sådana här undersökningar, påpekar Lars Bergqvist.

– Vi är mycket spända på hur svaren faktiskt kommer att se ut. Det gäller ju att tänka efter ordentligt innan man häver hals för mycket, tillägger Lars Bergqvist.

_X1A7790
Foto: Daniel Dahlgren

Aktiviteter för medlemmar

Arbetet med den andra viktiga frågan, hur man bäst ska öka engagemanget bland medlemmarna, är också igång. En arbetsgrupp har tillsatts som ska ta fram förslag på lokala medlemsaktiviteter som håller en tillräckligt hög kvalitet. Resultatet av detta ska kunna skönjas före sommaren.

– Våra medlemmar, som finns spridda över hela landet, måste känna att det är värt att använda sin tid till att delta på ett medlemsmöte. Då krävs ett genomtänkt program av hög kvalitet och det kostar både tid och pengar att arrangera, och vi är tacksamma för tips från medlemmarna, tillägger Lars Bergqvist

Opinionsbildning och kommunikation är ett område där Byggcheferna åter haft ett framgångsrikt år. I alla fall om man sätter betyg efter den uppmärksamhet organisationen fått i medier och bland medlemmar för sina hjärtefrågor. I Almedalen i somras kunde Byggcheferna tillsammans med Sveriges Byggindustrier (BI)ses under parollen ”Utrota machokulturen”.

– Tanken var att provocera lite grann och sedan komma vidare. Och det har vi gjort med ytterligare ett utspel då vi i oktober presenterade resultatet av en undersökning vi har genomfört bland våra drygt 1 800 kvinnor i branschen kring frågor som rör kulturen. Och gensvaret var över all förväntan. Vi fick in nästan 800 svar på tre dagar och resultatet rönte ett oerhört stort intresse i alla slags medier, bl.a. ett längre inslag i Rapport som väldigt många verkar ha sett. Det roliga är att vi fick så många kommentarer från dem som deltog i undersökningen och dessutom har många kvinnor både ringt och mejlat och uttryckt sin glädje över det här initiativet och den uppmärksamhet det fått, säger en uppenbart nöjd Lars Bergqvist.

Så, de negativa reaktionerna har uteblivit helt?

– Nja, några mejl har jag fått där man menat att vi hänger ut branschen, att enkäten varit styrd, vidare har man har sagt att: ’hos oss finns ingen machokultur, utan det funkar bra’. Och, visst finns det arbetsplatser där den här sortens avarter saknas. Men, och det är viktigt, generellt sett är det inte så, säger Lars Bergqvist bestämt och berättar att nästa steg blir ett ”rundabordssamtal” där olika parter som är berörda i branschen samlas för att diskutera vad man kan göra för att ändra på den förhärskande machokulturen.

– Men det är inte slut med det, för det här ändrar man inte på en kafferast. Vi kommer att köra en kampanj, #schysstbygge, en tid framåt via sociala medier och Byggchefernas hemsida. Hemsidan har vi för övrigt precis nylanserat och där kan medlemmar gå in och ta del av olika artiklar, fakta, nyheter, filmer och, inte minst, själv delta med åsikter och idéer. Så gör det, gå in och tyck till! uppmanar Lars Bergqvist.

Ny hemsida

På den nybyggda hemsidan har också Ambassadörsprogrammet fått en egen plats.

– Det har bara blivit bättre och bättre. Vi har en drivande projektledare i Anne Stampe och många som vill engagera sig som ambassadörer. Vi erbjuder nu högskolorna ett mycket professionellt program där det bl.a. ingår en liten ledarskapsutbildning där vi använder experter på ledarskapsfrågor. Och vi kommer nu att samla alla ambassadörer under ett par dagar för en genomgång av det delvis nya upplägget, säger Lars Bergqvist.

2013 har varit ett händelserikt och givande år för Byggcheferna med många olika bollar i luften. Men eftersom det tillika varit stämmoår, har det präglat en del av innehållet.

– Ja, att förbereda stämman tog energi och tid i anspråk, så det är tur att den bara hålls vart fjärde år, säger Lars Bergqvist med ett lätt skratt.

Även Ledarnas kongress, som hålls den 21-23 maj, kräver mycket arbete eftersom Byggcheferna är den största föreningen och därmed har ett stort ansvar när det gäller motioner kring bl.a. idédokument och stadgar samt nominering av representanter till olika roller.

– Det kommer sysselsätta samtliga våra 17 kongressombud ett tag framöver. Det finns exempelvis ett och annat förslag som det kan bli diskussioner om och där vi måste agera med genomtänkta motionssvar, säger Lars Bergqvist lite hemlighetsfullt …

Text: Pamela Collin

Publicerad 2013-12-12 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier