Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Kontorsmiljö kan påverka upplevelsen av ledarskap

Det är kanske dags att göra kontorslandskap i byggbodarna? I alla fall om man ska tro den senaste studien från Stressforskningsinstitutet i Stockholm som visar att medelstora kontorstyper avsedda för tio till 24 personer fungerar bäst ur ledarskapssynpunkt.

Studien, som baseras på svar från drygt 5 000 anställda visar att olika typer av kontorsmiljöer påverkar hur de anställda upplever ledarskap på arbetsplatsen. Sämst ur ledarskapssynpunkt var delade mindre rum med två till tre personer per rum, medan den kontorstyp som ansågs bäst var medelstora kontorslandskap med mellan 10-24 personer per rum.

– Detta är viktigt att tänka på vid nybyggnation av kontor och att det även kan krävas andra former av ledarskap i befintliga kontorsmiljöer, säger Christina Bodin Danielsson, som är en av författarna till studien.

Effektivt att låta människor rotera 
Forskarna har jämfört svaren från dem som deltagit i studien med den kontorstyp som personerna arbetar i. Sju olika kontorstyper har ingått. Att kontor som delas av två till tre personer visade sig fungera sämst anses delvis hänga ihop med att mindre grupper blir mer självgående och lättare talar illa om chefen eftersom man inte träffar chefen så ofta.

Christina Bodin Danielsson menar att man kan behöva bryta upp sådana mindre grupper som delar kontorsrum.

– Att låta folk rotera är ett sätt att bryta upp en allt för stark gruppdynamik om den visar sig påverka ledarskapet negativt, säger hon.

Text: Pamela Collin

Källa SR/Vetenskap

Publicerad 2013-12-06 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier