Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Arbetsmiljö 11 maj 2017

Machokulturen skapar dödsolyckor

I april skrev Byggcheferna om att machokulturen är en säkerhetsrisk. I maj bekräftades tesen av ny forskning från Arbetsmiljöverket. En rapport om dödsolyckor på jobbet visar att den maskulina normen är en förödande faktor. Nio av tio arbetsplatsrelaterade dödsolyckor drabbar män, enligt Arbetsmiljöverket. I en ny forskningsrapport, som presenterades den 5 maj, går myndigheten på djupet med olycksstatistiken. En slutsats är att machokulturen bär skuld. – Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från…

Arbetsmiljö 12 april 2017

Är det manligt att bli skadad?

Machokulturen är en säkerhetsrisk. Enligt en undersökning struntar många i skyddsutrustning på grund av attityder på arbetsplatsen. – Manlighetsaspekten gör beteendet extra tungt att förändra, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap. Varje år rapporteras drygt 3 000 olyckor på svenska byggarbetsplatser. I fjol uppgick siffran till mer än 3 500. Stress och tidspress är bakomliggande orsaker – men kanske kan inställningen till säkerheten också spela in? I en Sifoundersökning, gjord på uppdrag av Snickers Workwear, har 441 hantverkare intervjuats om sitt…

Arbetsmiljö 16 augusti 2016

”Mår personalen bra går bolaget bra”

Hållbara chefer är bäst. Byggchefernas medlem Christina Andersson, som har talat om ämnet på Ledarnas kongress, är medveten om vikten av att må bra på jobbet. – Man kanske kritiskt ska granska vad man själv håller på med, säger hon. Den 31 mars trädde Arbetsmiljöverkets regler om psykosocial arbetsmiljö i kraft. Syftet med föreskriften, som kan läsas här, är att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”. Om detta…

Följ oss på
sociala medier