Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Machokulturen skapar dödsolyckor

I april skrev Byggcheferna om att machokulturen är en säkerhetsrisk.
I maj bekräftades tesen av ny forskning från Arbetsmiljöverket.
En rapport om dödsolyckor på jobbet visar att den maskulina normen är en förödande faktor.

Nio av tio arbetsplatsrelaterade dödsolyckor drabbar män, enligt Arbetsmiljöverket. I en ny forskningsrapport, som presenterades den 5 maj, går myndigheten på djupet med olycksstatistiken. En slutsats är att machokulturen bär skuld.

– Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

Under åren 2013–2016 dog 147 personer genom en arbetsplatsolycka i Sverige. Av dessa var 139 män. Majoriteten av dödsfallen orsakades av klämning, maskinolyckor, fall och vältande fordon. Enligt rapporten beror många olyckor på en ovilja att visa svaghet, be om hjälp och rapportera säkerhetsbrister.

– Så här kan vi inte ha det på arbetsmarknaden, säger Erna Zelmin-Ekenhem till DN. Att öka mångfalden med fler kvinnor i de mest utsatta branscherna kan vara ett sätt att vaccinera mot osunt risktagande. Men man måste ha klart för sig att det i grunden är en fråga om arbetsledning och arbetsorganisation.

Arbetsmiljöverkets rapporter kan du läsa här och här.

Vad Byggcheferna och Byggnads gör för att stoppa machokulturen hittar du här.

 

Publicerad 2017-05-11 i Arbetsmiljö

Följ oss på
sociala medier