Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Del 2: ”Vi har mycket kvar att utveckla innan vi är framme”

Som Sverigechef för NCC Building hade Henrik Landelius redan jobbat länge med frågor om inkludering och jämställdhet. Ändå gjorde #sistaspikenikistan att hans perspektiv blev förändrat.
– Hade jag haft lika mycket fokus på detta utan #metoo? Jag vet inte, men nu har vi fullt fokus, säger han.

Henrik Landelius tror att byggbranschens problem med sexism beror på arv och miljö.

– Vi har uppenbarligen inte jobbat tillräckligt starkt med frågorna, säger han. Att det fortfarande är få kvinnor som söker sig till utbildningar och arbete inom branschen tyder ju också på att vi inte når ut med en förändrad bild. Sedan ser vi också på till exempel Stoppa machokulturen att jargongen fortfarande inte är bra.

Har du märkt av problemen inom NCC?

– I vår årliga medarbetarundersökning är det alltid någon som har känt sig diskriminerad. Av de ungefär 3 700 anställda i min division hade nästan 200 haft den upplevelsen i den senaste undersökningen. Det är 200 för mycket. Vi och många andra i branschen har också haft svårare att anställa och tro tusan det när jargongen är som den är.

– Jag arbetar i en ledningsgrupp med lika många kvinnor som män och vi vill skapa lika förutsättningar för alla. Jag tror på att det finns mer kraft i ett samhälle där olikheter förs fram och det måste börja i tidigt skede. Vad säger lärare och syokonsulenter i skolan? Om man får en felaktig start blir det svårt. Vi ska ge rätt förutsättningar där. Det kommer att ta tid, men vi får inte sluta prata. Det handlar om uthållighet och viljan att varje dag göra allt bättre.

 Ser ni något resultat från insatserna inom er organisation eller i branschen som helhet?

– Vad vi kan säga är att vi hela tiden har det på agendan på möten och har ett stort fokus på dessa frågor. Sedan har vi har fått mycket positiv respons internt. Betyder det att vi har tagit ett stort steg framåt? Jag vill ju med själ och hjärta tro att det är så, men jag har samtidigt respekt för att det kommer att ta tid.

Vad är det då ni har gjort?

– Vi har i hela koncernen sett över våra mångfaldspolicys. Sedan har vi en visselblåsarfunktion där man anonymt kan anmäla ärenden, vilket vi har påmint alla om. Är man osäker på något värderingsstyrt dilemma har vi dessutom navigatörer som har blivit särskilt utbildade för sådana ärenden. Vi har alltså inte så många nya insatser, men det har blivit ett mycket starkare ljus på ämnet. Det här är ingenting som blåser över snabbt, utan det är bara starten på en förändring som förhoppningsvis går mycket snabbare när det sätts ljus på problemen.

Har ni några ytterligare planer för framtiden?

– Nu i höst startar vi ett nytt värderingsprogram där alla inom företaget kommer att diskutera etiska dilemman, som bland annat har med våra olikheter att göra. Det handlar alltså inte bara om kvinnor och män, utan även etnicitet, sexuell läggning, åldersdiskriminering m.m. Även om vi arbetade med dessa frågor redan innan fick det en extra skjuts av #metoo-rörelsen och #sistaspikenikistan. Jag har en chefskonferens varje år och i år var värderingsfrågor kopplat till det här huvudfokus.

 

Stoppa machokulturen

Sedan 2015 driver Byggcheferna och Byggnads kampanjen Stoppa Machokulturen. Det är en del av vårt dagliga arbete för en schyst och jämställd byggbransch. Här kan du läsa avsiktsförklaringen som vi var med om att skriva under i december 2017.

 

Läs fler delar i artikelserien

Del 1: Ikano Bostads vd Robert Jaaniste
Del 3: Veidekkes HR-chef Kristin Linus
Del 4: Installatörsföretagens vd Ola Månsson
Del 5: Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand
Del 6: Skanska Sveriges HR-direktör Anna Wenner
Del 7: Peabs hållbarhetschef Maria Hernroth
Del 8: JM:s vd och koncernchef Johan Skoglund
Del 9: Svensk Byggtjänsts vd Urban Månsson
Del 10: Byggnads ordförande Johan Lindholm

 

Publicerad 2018-09-07 i Mångfald

Följ oss på
sociala medier