Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Ny manual för fuktmätning i betong

I juni berättade Byggcheferna om kommande revideringar av RF-mätningar.
Nu meddelar Rådet för byggkompetens att revideringen av fuktmätningsmanualen, version 6, är inne i sitt slutskede. 

Den nya manualen blir tillgänglig för nedladdning på RBK:s hemsida vecka 36. Den kommer att gälla vid RBK-mätningar från och den 9 oktober 2017. Så här skriver Ted Rapp på Rådet för byggkompetens om innehållet: 

”Revideringen har blivit relativt omfattande med en del omstrukturering av tidigare avsnitt. Flik 2 har utvidgats, främst med förtydligande avseende mätdjup. Flik 3 avseende betong med lågt vct har omarbetats till ett kapitel om betong generellt. Tidigare anvisningar är nu i vissa avsnitt mer detaljerade.

I den e-post som skickades ut 15 juni beskrevs de huvudsakliga förändringarna som kommer att gälla. Det som beskrevs är fortfarande aktuellt utom två saker.

När det gäller HumiGuard så får avläsning av givare utföras sex dygn efter givarmontage, istället för två veckor som angavs i e-posten. Sen har det visat sig att den mycket täta betongen som levereras idag, med mineraliska tillsatsmaterial, medför att fukttransporten är så långsam att tätheten i de mätsystem vi använder inte längre verkar räcka till när mätrören sitter monterade en längre tid. Detta trots ett noggrant utfört montage. Om ett litet läckage uppstår i mätpunkten riskerar det att medföra en RF som sjunker med tiden, utan att någon uttorkning sker av betongen. RF sjunker om läckaget är större än vad betongen hinner transportera fram till botten i mäthålet. Hur stor påverkan detta medför avseende RF i mäthålet beror av så många variabler att en uppskattning blir för komplex, om inte omöjligt. Att hantera detta med någon form av korrektionsfaktor är således inte en framkomlig väg. På grund av detta har beslut tagits att en RBK-mätning alltid måste utföras i ett nyborrat mäthål framöver, oavsett mätmetod. Ett gammalt mäthål kan inte återanvändas. Om det används för upprepade mätningar så går det inte att säkerställa att en RF-sänkning över tiden beror på att betongen torkat eller om det är någon form av läckage i mätpunkten. Av denna anledning så måste alltid en Vaisala- och Testogivare monteras i ett nyborrat mäthål varje gång en RBK-mätning ska utföras. Av samma anledning ska även en HumiGuardgivare monteras i ett nyborrat mäthål varje gång en RBK-mätning ska utföras. Givaren kan således inte användas som en kvarsittande givare längre, med möjlighet att läsa av givaren under en längre tidsperiod.

Jag är den förste att beklaga för jag tror detta kommer att få stora konsekvenser för alla inblandade aktörer. RBK måste dock säkerställa att risken för mätfel minimeras genom att anpassa RBK-systemet för mätning i den betong som till största delen levereras idag, betong innehållandes mineraliska tillsatsmaterial.” 

 

Byggchefernas ambassadörer vill möta branschens framtida ledare.
Den 29 augusti föreläste Anders Hinn och Anders Lindh på Campus i Helsingborg.
– Studenterna uppskattade det jättemycket, säger läraren Radhlinah Aulin.

I sin roll som lektor vid Lunds universitet, på Avdelningen för byggproduktion, bokar Radhlinah Aulin ofta föreläsningar av Byggchefernas ambassadörer. Hon ser det som ett sätt att lyfta de mänskliga aspekterna av byggbranschen, vid sidan av hårda fakta och sifferexercis.

– Vår utbildning är mest teoretisk, säger hon. Därför behöver vi lyssna på personer som har praktisk erfarenhet. Studenterna ska jobba tillsammans med andra efter utbildningen, då måste de lära sig hur olika personer fungerar i grupp. Det handlar om en ledarskapsinput från Byggcheferna.

Den 29 augusti föreläste Anders Hinn på Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet. Han är affärschef på Wästbygg, styrelseledamot i Byggcheferna och en av föreningens mest aktiva ambassadörer. Tillsammans med ledarskapskonsulten Anders Lindh talade han om ledarskap i stort, om att jobba med olika personlighetstyper och om varför Byggcheferna faktiskt behövs i byggbranschen.

Vill du boka en föreläsning till din skola? Ring Sofia Löfberg på 08-598 990 24 eller använd formuläret här

 

Byggchefernas nästa ordförande bör heta Kajsa Hessel.
Det är valberedningens förslag inför stämman i september.
– Hon har de egenskaper som jag vet kommer att krävas, säger föreningens avgående ordförande Lars Bergqvist.

Den 29–30 september hålls Byggchefernas stämma. Då ska en ny ordförande väljas för första gången sedan 1989. Under året har en valberedning haft i uppgift att utse förslag på ny styrelse.

– Det har varit ett ganska omfattande arbete, säger sammankallande Lars G Johansson. Det är inte bara ordförande och ledamöter som ska väljas, det är även suppleanter och ombud till Ledarnas kongress. Men jag tycker att vi har lyckats väldigt bra.

Valberedningen, som utöver Lars G Johansson består av Darko Brajkovic och Catharina Holmström, har enats om att föreslå Kajsa Hessel som ny ordförande. Hon är i dag vd för Projektgaranti.

– Sådana kandidater växer inte på träd, säger Lars G Johansson. Att hon visar intresse är naturligtvis en jättebra början. Hon brinner för frågorna och har redan varit med i styrelsen en tid. Det finns också en stark uppslutning bakom henne.

 

 

Lars Bergqvist, föreningens nuvarande ordförande, gläds åt valberedningens beslut:

– De har hittat en ordförandekandidat som jag ser som för bra för att vara sann, säger han. Kajsa Hessel har de egenskaper som jag vet kommer att krävas. Det är mycket roligare att lämna över när man vet att det hamnar i trygga händer. I övrigt föreslås en styrelse med både nytt och gammalt blod, så det finns en stor erfarenhet där. Den har även en viss mångfald, den har gott om kvinnor och är ganska spridd bland olika företag och sidobranscher.

Kajsa Hessel konstaterar att hon är ödmjuk inför förtroendet:

– Det ska bli jätteroligt att få vara med om att påverka förutsättningarna för Sveriges byggchefer, säger hon. Förutom allmän energi, och erfarenhet av den här typen av ledande positioner, kan jag tillföra en nykomlings perspektiv på branschen. Min profil ligger åt det beteendevetenskapliga hållet, men jag tycker också att det är viktigt med kommunikationen. Jag vill hjälpa till med att på ett begripligt sätt förmedla vad Byggcheferna är och vilken nytta vi gör i branschen.

 

I verktygslådan Prata så alla kan lyssna finns en kortlek för schysstare snack.
Den är skapad för byggbranschen, men är lika giltig inom flera andra områden.
– Den där jargongen finns överallt, säger Mattias Ågren, barn- och elevombud inom Statens institutionsstyrelse.

Stoppa machokulturens verktygslåda, som släpptes för ett år sedan, har väckt intresse långt utanför byggbranschen. Bland annat har den använts inom stål- och metallindustrin och räddningstjänsten.

Mattias Ågren jobbar som barn- och elevombud för Långanäs inom Statens institutionsstyrelse. Parallellt driver han en egen verksamhet med föreläsningar. I båda rollerna har kortleken kommit till användning.

 

 

– Just nu kör jag utbildningar kring machokultur för deltidsbrandmän och ordningsvakter, säger Mattias Ågren. Inom skolan har jag testat korten på lärare, behandlingsassistenter och elever. Den har fått väldigt positiv respons. Det är ett enkelt material för att synliggöra den här sortens kommentarer.

– Sexismen, rasismen och homofobin finns överallt i samhället, det är inte bara inom byggbranschen. Alla behöver jobba med det. Polisen, räddningstjänsten, Svenska kyrkan… Präster kan gott använda kortleken. Det är alltid bra att erkänna att problemen finns, ”vi har det så här och vi försöker göra något åt det”, i stället för att låtsas som om allt är bra.

Mattias Ågren anser att kampanjen Prata så alla kan lyssna, som handlar om jargong och språkbruk, har valt helt rätt fokus enligt forskning inom området. Han hänvisar till ”våldspyramiden”, en term som fått stor spridning genom en illustration av Ashley Fairbanks.

– För att motverka våldtäkt, misshandel och mord måste man börja i grunden, säger han. Då handlar det just om att jobba med språket. Att säga att ”det där var inte kul, på den här arbetsplatsen säger vi inte så där”. Att man vågar vara tydlig. Det är jättebra ur preventionssynpunkt. Sedan måste man jobba vidare och arbeta med normerna. Vilka beteenden belönas och bestraffas?

– Det är samtidigt viktigt att diskussionerna sköts på ett bra sätt. Att man inte hoppar på varandra. Eleverna tycker att det är ett roligt grepp med de gula och röda korten, det gör att det blir lite mer lekfullt. Det här är ett perfekt uppstartsmaterial. All heder till Byggnads och Byggcheferna.

 

Vill du få en verktygslåda till din arbetsplats? Mejla en beställning till byggcheferna@ledarna.se. Lådan är helt kostnadsfri. 

 

Följ oss på
sociala medier