Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ny manual för fuktmätning i betong

I juni berättade Byggcheferna om kommande revideringar av RF-mätningar.
Nu meddelar Rådet för byggkompetens att revideringen av fuktmätningsmanualen, version 6, är inne i sitt slutskede. 

Den nya manualen blir tillgänglig för nedladdning på RBK:s hemsida vecka 36. Den kommer att gälla vid RBK-mätningar från och den 9 oktober 2017. Så här skriver Ted Rapp på Rådet för byggkompetens om innehållet: 

”Revideringen har blivit relativt omfattande med en del omstrukturering av tidigare avsnitt. Flik 2 har utvidgats, främst med förtydligande avseende mätdjup. Flik 3 avseende betong med lågt vct har omarbetats till ett kapitel om betong generellt. Tidigare anvisningar är nu i vissa avsnitt mer detaljerade.

I den e-post som skickades ut 15 juni beskrevs de huvudsakliga förändringarna som kommer att gälla. Det som beskrevs är fortfarande aktuellt utom två saker.

När det gäller HumiGuard så får avläsning av givare utföras sex dygn efter givarmontage, istället för två veckor som angavs i e-posten. Sen har det visat sig att den mycket täta betongen som levereras idag, med mineraliska tillsatsmaterial, medför att fukttransporten är så långsam att tätheten i de mätsystem vi använder inte längre verkar räcka till när mätrören sitter monterade en längre tid. Detta trots ett noggrant utfört montage. Om ett litet läckage uppstår i mätpunkten riskerar det att medföra en RF som sjunker med tiden, utan att någon uttorkning sker av betongen. RF sjunker om läckaget är större än vad betongen hinner transportera fram till botten i mäthålet. Hur stor påverkan detta medför avseende RF i mäthålet beror av så många variabler att en uppskattning blir för komplex, om inte omöjligt. Att hantera detta med någon form av korrektionsfaktor är således inte en framkomlig väg. På grund av detta har beslut tagits att en RBK-mätning alltid måste utföras i ett nyborrat mäthål framöver, oavsett mätmetod. Ett gammalt mäthål kan inte återanvändas. Om det används för upprepade mätningar så går det inte att säkerställa att en RF-sänkning över tiden beror på att betongen torkat eller om det är någon form av läckage i mätpunkten. Av denna anledning så måste alltid en Vaisala- och Testogivare monteras i ett nyborrat mäthål varje gång en RBK-mätning ska utföras. Av samma anledning ska även en HumiGuardgivare monteras i ett nyborrat mäthål varje gång en RBK-mätning ska utföras. Givaren kan således inte användas som en kvarsittande givare längre, med möjlighet att läsa av givaren under en längre tidsperiod.

Jag är den förste att beklaga för jag tror detta kommer att få stora konsekvenser för alla inblandade aktörer. RBK måste dock säkerställa att risken för mätfel minimeras genom att anpassa RBK-systemet för mätning i den betong som till största delen levereras idag, betong innehållandes mineraliska tillsatsmaterial.” 

 

Publicerad 2017-08-30 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier