Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ledarskap 09 januari 2018

Årets vd: ”Förhållningssätt smittar av sig”

Hur blir du årets bästa ledare? Ola Serneke, korad till Årets vd 2017, tror på att vara positiv, engagerad och orädd för konflikter. – Jag tror att den främsta framgången ligger i att jag alltid tar tag i problem och vågar ifrågasätta saker som jag anser inte är rätt, säger han. Ola Serneke, vd för Serneke Group AB, utsågs i november till årets vd av ledarskapssajten Motivation. I kategorin för stora företag prisades han för ett ledarskap som, enligt juryns motivering,…

Ledarskap 21 december 2017

Ledarnas ordförande är Årets förebild

Annika Elias, ordförande för Ledarna, har utsetts till Årets förebild inom jämställdhet. Enligt jämställdhetsbyrån Klara K har hon gjort Ledarna till ”den mest progressiva av arbetsmarknadens parter”. – Jag har skaffat mig en position där jag har möjlighet att påverka, säger hon. Jag vill naturligtvis att alla människor ska kunna agera utifrån sin kompetens och inte hållas tillbaka av fördomar. Sedan 2015 har Klara K arrangerat en årlig gala med prisutdelningar. Syftet är att hylla personer som har visat mod,…

Arbetsmiljö 22 november 2017

Hur många mobbas inom samhällsbyggnad?

Varje vecka tar två personer livet av sig på grund av mobbning på jobbet. Byggchefernas avdelning Väst vill att problemet ska tas på större allvar i samhällsbyggnadssektorn. – Om man tittar på vad som skördar flest offer i samhället hör mobbning till det värsta som finns, säger avdelningsledamoten Egon Waldemarsson. Mobbningen i byggbranschen borde kartläggas och synliggöras, anser Byggchefernas avdelning Väst. På stämman i september framfördes tre yrkanden i frågan. Initiativet togs av Egon Waldemarsson, planerare på Peab i Göteborg…

Etik 30 oktober 2017

Brott mot diskrimineringslagen ska straffa sig

Att ditt företag ska behandla alla rättvist är lagstadgat. Om någon utsätts för diskriminering kan det bli lika kostsamt som pinsamt. – Varje enskild arbetsgivare har alltid ett stort ansvar, säger advokaten Liselott Fröstad. Syftet med diskrimineringslagen är att främja lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är varje arbetsgivares skyldighet att dessa krav uppfylls. Personer som blivit diskriminerade har enligt lagen rätt till ersättning….

Arbetsmiljö 18 oktober 2017

Debatt om vuxenmobbning i byggbranschen

Mobbning inom byggbranschen var en viktig punkt på Byggchefernas stämma. Avdelning Väst yrkade på att kartlägga och synliggöra problemet, ta fram utbildningar om hur det kan förhindras och driva frågan i medier. Den 18 oktober diskuterades ämnet i Aftonbladets och Ledarnas webb-tv-program @Work. Se avsnittet här.  

Följ oss på
sociala medier