Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Bygg badrummet rätt – Seminarier för Byggcheferna på Nordbygg

Hur man bygger badrummet rätt – som även håller tätt. På Nordbygg visas hur man bygger ett badrum som uppfyller gällande byggregler, branschregler och tillgänglighetskrav.

bc nordbygg

På Nordbygg 1-4 april visar Säker Vatten i monter EÖ:09 tillsammans med branschorganisationerna för tätskikt och de största bygg- och försäkringsbolagen resultatet av ett stort samordningsprojekt. Projektet har tagit fram enkla och trygga lösningar för att bygga badrum i en träkonstruktion enligt gällande byggregler och branschregler. I montern visas branschens nya typlösningar för inner- och ytterväggar och bjälklag i våtrum. Representanter för de olika organisationerna och företagen kommer vara på plats i montern för att visa och svara på frågor.

– Tillsammans med Byggcheferna kommer vi även att genomföra seminarier kl. 10 och 13 dagligen där typlösningarna visas i 3D / BIM, och där vi också bjuder på något gott att äta. Det är viktigt att sprida informationen om hur man ska bygga våtrum i hela branschen för att komma till rätta med samordningen som annars kan vara problematisk, säger Thomas Helmerson, vd på Säker Vatten AB. Samarbetet med Byggcheferna är det naturliga valet då.

Text: Pamela Collin

– Arbetsmiljön, med allt från ansvarsfrågor ute på byggarbetsplatsen till den psykosociala delen för chefer och arbetsledare, är en av våra absolut viktigaste frågor. Alla verkar inte i storföretag och det finns ett enormt behov hos våra medlemmar i små och medelstora företag att lära sig mer om arbetsmiljö.

Det säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, som står i startgroparna för en satsning på att erbjuda medlemmarna en ”egenproducerad” kurs i arbetsmiljö.

– Tanken med den kurs vi nu erbjuder, via en extern leverantör, är att vi som trovärdig partner och spelare till företagen faktiskt kan skräddarsy en kurs med hög kvalitet. Här fyller vi en lucka på marknaden.

Men finns det inte redan en uppsjö av kurser i ämnet arbetsmiljö?

– Det är aldrig fel med konkurrens och långt ifrån alla byggföretag är ju ansluta till Sveriges Byggindustrier (BI), påtalar Lars Bergqvist.

Kursen, som är en icke certifierad grundkurs, heter Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen (Bas U och Bas P), den har 130 platser, riktar sig till både beställare och entreprenörer och kommer att hållas den 29 april mellan kl. 10 och 16 i Ledarnas Hus i Stockholm.

Frågor som kommer att tas upp är exempelvis vem som är ansvarig för att de uppgifter som ska göras verkligen utförs. Och när kan man delegera ansvar?

Man kommer också att gå igenom lagstiftningen inom det arbetsmiljörättsliga området och man kommer att behandla ett aktuellt ämne, nämligen byggarbetsmiljösamordnarens arbetsuppgifter och skyldigheter.

Kursledare är advokat Håkan Johnston och jur. kand. Eleonore Gustafsson .

– Ganska ofta råder det missuppfattningar kring ansvarsfrågan i de kontrakt som skrivits mellan entreprenör och beställare när det gäller ansvarsfrågan. Intern delegering på mellanchefsnivå är mycket svårt och det finns gott om papperslösa tigrar, säger jur kand Eleonore Gustafsson på advokatbyrån Andersson & Gustafsson som har nischat sig på området entreprenadjuridik.

– Vi kommer att anpassa kursen efter deltagarnas erfarenheter och arbetsuppgifter och köra en del grupparbeten där man får resonera kring autentiska fall och det brukar bli många aha-upplevelser tillägger advokat och kursledare Håkan Johnston.

– Vår ambition är att deltagarna ska känna sig trygga med vad som gäller efter den här kursen. Det är lätt att gå vilse i ansvarsfrågan, så vi kommer ge konkreta råd i hur man på ett enkelt sätt hittar information inom den del av arbetsmiljöområdet som är tillämpligt på byggsektorn.

Anmälan görs via Byggchefernas hemsida eller direkt till www.advokatag.se senast 15 april.

Text: Pamela Collin

 

 

 

Sveriges Byggindustrier, Trafikverket och Svenska Teknik &  Designföretagen har nu undertecknat en överenskommelse som har ambitionen att antalet  allvarliga arbetsplatsolyckor inte ska förekomma efter 2016.

Idén om en gemensam branschöverenskommelse kom till i samband med Arbetsmiljöforum som Trafikverket tog initiativ till i höstas. Det har nu mynnat ut i en handlingsplan med ett antal åtgärder som branschen ska ha infört till år 2016.

Arbetsmiljöforum i höstas resulterade i över 600 förslag om hur arbetsmiljö konkret kan förbättras inom de projekt och underhållsarbeten som Trafikverkets entreprenörer dagligen genomför. En bruttolista som nu kokats ihop till en konkret handlingsplan. En plan som lanserades i samband med Anläggningsdagen den 18 mars.

– Jag tycker det är mycket bra att en byggherre som Trafikverket tar täten för att få ihop branschen när det gäller produktivitet och inte minst något så oerhört viktigt som säkerheten. Säkerhet handlar om ledarskap och attityder. Därför har Sveriges Byggindustrier beslutat att satsa 50 miljoner kronor under en treårsperiod för att ge ökad rådgivning och utbildning i säkerhetsrelaterade frågor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Text: Pamela Collin

 

Har du som är byggchef – och kvinna – lägre lön än din manliga kollega? Förmodligen beror det på att du som nyutexaminerad student förväntade dig en lägre lön än vad din manliga studentkollega gjorde. Det är i alla fall vad företaget Universum kommit fram till i den undersökning som genomförts.

Enligt undersökningen tror de kvinnliga studenterna på väg ut i arbetslivet att deras ingångslöner kommer att ligga på cirka 27 600 kronor. De manliga räknar med att tjäna tusen kronor mer på sitt första arbete. Störst visar sig skillnaden vara de som studerar ekonomi där kvinnor förväntar sig tjäna 2700 kronor mindre i månaden än sina manliga kolleger.

– Kvinnor har lägre förväntningar för att de vet att kvinnor tjänar mindre. Men har man lägre lönekrav redan innan man börjat jobba blir det en självuppfyllande profetia, säger Claes Peyron, Sverigechef för konsultföretaget Universum. Han menar att olika aktörer som företag, högskolor och fackförbund, måste jobba mer med att uppmuntra kvinnor att kräva högre ingångslön, för att förhindra att de halkar efter ännu mer under karriären.

Men denna undersökning speglar alltså endast vad man tror och förväntar sig. Verkligheten är värre: manliga akademiker som är yrkesverksamma tjänar nämligen genomsnittligt 4 200 kronor mer i månaden än kvinnorna.

Text: Pamela Collin

Källa: Universum

Det finns regler för börsbolagens valberedningar i samband med nominering av ledamöter till styrelser. Det är regler som stipulerar krav på motivering av könsfördelningen. Men i fjol var det hela åtta av tio av börsbolagen som inte följde denna regel.

Det visar den granskning som DN Ekonomi har gjort. Av 50 bolag, som är noterade på börsens stora lista, är det bara sju som har en ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Med ganska menas här att andelen kvinnor är minst 40 procent.

Kravet på att bolagens valberedningar ska motivera fördelningen mellan könen är ganska nytt, och Kollgiet (förvaltar den svenska koden för bolagens styrning) menar att det är skälet till att så få följde reglerna i fjol.

I den granskning som DN har gjort framkom också att det finns ett tydligt samband mellan de bolag som har en uttalad policy för en jämn könsfördelning och ett tydligt mål med hur det ser ut i praktiken.

Men strävan mot en jämn könsfördelning går långsamt, vilket bl.a. föranlett regeringen med finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Anders Norberg i spetsen att ”hota” med könskvotering.

Kvinnor är väl så kompetenta så det är inte problemet. Däremot gynnas män av att de har längre erfarenhet av att leda företag menar Björn Kristiansson ledamot av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han säger vidare till DN att under hot om lagstiftning kommer näringslivet att ta tag i frågan.

Text: Pamela Collin

Källa: Dagens Nyheter/Ekonomi (13 febr)

Läs hela artikeln på: http://www.dn.se/ekonomi/bara-tva-av-tio-borsbolag-foljer-reglerna/

 

Följ oss på
sociala medier