Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Bolag struntar i att motivera könsfördelning i styrelser

Det finns regler för börsbolagens valberedningar i samband med nominering av ledamöter till styrelser. Det är regler som stipulerar krav på motivering av könsfördelningen. Men i fjol var det hela åtta av tio av börsbolagen som inte följde denna regel.

Det visar den granskning som DN Ekonomi har gjort. Av 50 bolag, som är noterade på börsens stora lista, är det bara sju som har en ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Med ganska menas här att andelen kvinnor är minst 40 procent.

Kravet på att bolagens valberedningar ska motivera fördelningen mellan könen är ganska nytt, och Kollgiet (förvaltar den svenska koden för bolagens styrning) menar att det är skälet till att så få följde reglerna i fjol.

I den granskning som DN har gjort framkom också att det finns ett tydligt samband mellan de bolag som har en uttalad policy för en jämn könsfördelning och ett tydligt mål med hur det ser ut i praktiken.

Men strävan mot en jämn könsfördelning går långsamt, vilket bl.a. föranlett regeringen med finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Anders Norberg i spetsen att ”hota” med könskvotering.

Kvinnor är väl så kompetenta så det är inte problemet. Däremot gynnas män av att de har längre erfarenhet av att leda företag menar Björn Kristiansson ledamot av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han säger vidare till DN att under hot om lagstiftning kommer näringslivet att ta tag i frågan.

Text: Pamela Collin

Källa: Dagens Nyheter/Ekonomi (13 febr)

Läs hela artikeln på: http://www.dn.se/ekonomi/bara-tva-av-tio-borsbolag-foljer-reglerna/

 

Publicerad 2014-03-20 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier