Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Vem kan söka?

Alla som är medlemmar i Byggcheferna kan ansöka om stipendiet. Kravet är att man vid ansökningstillfället ska ha varit medlem i minst tre månader.

Även studentmedlemmar kan få stipendiet. Genom Byggchefernas kontakter med studenter på samhällsbyggnadsutbildningar vet vi att det finns ett stort intresse för att verka för ökad jämställdhet och mångfald, exempelvis genom examensarbeten och C-uppsatser.

Personer kan ansöka om åtgärder som redan genomförts, om de vid ansökningstillfället har slutförts senast för två år sedan. För planerade insatser ska det i ansökan framgå hur de är tänkta att genomföras. De projekt som tilldelas pengar kommer att följas av Byggcheferna, i syfte att inspirera ännu fler i branschen.

Följ oss på
sociala medier