Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Stiftelsens stadgar

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn ska vara Lars Bergqvists Stiftelse.

§ 2 Ändamål

Stiftelsens ändamål ska vara att främja, stödja och/ eller utveckla arbete för mångfald och jämställdhet inom byggbranschen. Stiftelsens ändamål ska uppnås genom att dela ut stipendier till medlemmar verksamma inom föreningen Byggcheferna.

§ 3 Organisation

Stiftelsens organisation och verksamhet ska handhas av en styrelse med minst [5] och högst [15] ledamöter. Endast person som innehar styrelseuppdrag i föreningen Byggcheferna har rätt, dock ej skyldighet, att vara styrelsemedlem i Stiftelsen. Styrelsen ska utse till ordföranden, den person som utsetts till ordförande i föreningen Byggcheferna.

För det fall en styrelseledamot skulle lämna eller på annat sätt frånträda sitt styrelseuppdrag i Byggcheferna, är densamma också skyldig att lämna sitt styrelseuppdrag inom Stiftelsen.

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Kapital

Stiftelsens kapital ska skapas genom insättning från Byggcheferna med ett årligt belopp om 100 000 kronor med start år 2017 fram till år 2027. Stiftelsens kapital får inte understiga 50 000 kronor. Frivilliga bidrag och donationer till Stiftelsen ska behandlas på samma sätt som de medel som inflyter från föreningen Byggcheferna.

§ 5 Förvaltning

Stiftelsen ska ha egen förvaltning.

§ 6 Ersättning

Styrelsen har rätt till skälig ersättning för nedlagt arbete till förmån för stiftelsen. Arvodet för styrelseledamöterna bestäms individuellt. Ersättningens storlek bestäms av styrelsen med enkel majoritet.

§ 7 Medverkan

Stiftelsen ska arbeta i nära samband med och hålla sig väl uppdaterad avseende den löpande verksamheten som bedrivs inom Byggcheferna.

§ 8 Revisor

Stiftelsen ska ha minst en revisor.

§ 9 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller den som styrelsen därtill utser.

§ 11 Stipendium

Styrelsen ska på årlig basis utlysa ett stipendium. Stipendiet ska utdelas till en person eller en grupp som utmärkt sig vad gäller arbete med Stiftelsens ändamål. Maxbeloppet som kan delas ut i stipendium per år ska inte överstiga ett belopp om 60 000 kronor. Stipendiater väljs av styrelsen med enkel majoritet.

Följ oss på
sociala medier