Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Årets byggchef 2017 är korad

Daniel Pettersson, arbetschef och vd på Segermo Entreprenad och NRC Group Sverige, är Årets byggchef 2017. Han besitter en stor förmåga att bygga starka lag där han får med sina anställda att prestera mot nya mål och utmaningar. Han har en exceptionell förmåga att skapa goda relationer med kunder och har också på kort tid kraftigt ökat företagets lönsamhet. Årets byggchef har även gedigen erfarenhet inom infrastrukturutbyggnad, vilket stärker hans chefsroll. 

Årets vinnare Daniel Pettersson är verksam i Karlstad. Han har tidigare arbetat på Peab där han under tio år var arbetschef. Han startade sedan företaget Segermo Entreprenad, som gick från 0 till 900 miljoner kronor i omsättning på fem år. Han har även medverkat i flera stora infrastrukturprojekt i Mellan- och Västsverige.

Årets byggchef arrangeras av Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden. I år delas priset ut för åttonde året. Syftet med Årets byggchef är att höja statusen på byggchefsrollen och att locka fler att satsa på ett jobb som byggchef.

Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande – internt och externt – är de kriterier som juryn bedömer. Vinnaren ska vara en chef som är skicklig på att driva en byggprocess, för såväl kunder som det egna företaget och medarbetarna.

– Daniel uppvisar just de kriterier som vi vill uppmuntra med priset Årets byggchef. Han har en utmärkt förmåga att skapa goda relationer med både medarbetare och kunder, tillsammans med hans skarpa sinne för affärer. Hans trygga och sympatiska ledarskapsstil är ett föredöme för framtida byggchefer, säger Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist.

I en intervju med Byggvärlden berättar Daniel Pettersson om sin syn på hur en bra ledare ska vara.

– Det gäller att vara engagerad och ha förmåga att lyfta folk runt sig och få dem att prestera bättre än de själva tror de kan. Vara tydlig och fatta beslut men samtidigt vara öppen för nya idéer och lyssna in åsikter från medarbetare. Ha självinsikt, vad kan jag och vad kan jag inte, och fylla på laget med personer som kompletterar varandra, säger Daniel Pettersson.

 

JURYNS MOTIVERING:

Daniel Pettersson har genom sitt skarpa sinne för affärer på mycket kort tid kraftigt ökat företagets omsättning och antalet anställda och samtidigt lyckats öka lönsamheten.
Daniels förmåga att bygga starka lag inkluderar även kunderna som gärna återkommer med nya uppdrag. Han är jordnära och sympatisk, egenskaper som kommer väl till pass i vägledningen av den egna personalen samt i relationen med kunder och leverantörer.
Daniel vill framåt mot nya mål och utmaningar och trots det höga tempot får han sina medarbetare med sig på tåget. Mycket tack vare den trygghet han personifierar och kombinerar med optimism.

 

JURYN SOM UTSETT ÅRETS BYGGCHEF:

Lars Bergqvist (ordförande för Byggcheferna)
Kajsa Hessel (vd för Projektgaranti och ledamot i Byggcheferna)
Åsa Söderström Jerring (styrelseproffs, tidigare med ledande befattningar i bland annat NCC och Sweco)
Mårten Lindström (egen verksamhet med erfarenhet från flera stora konsult- och byggföretag)
Liselott Fröstad (advokat/delägare på AG Advokat)
Mikael Sagström (vd och ansvarig utgivare för  Svenska media/Byggvärlden)

 

För mer information:

Kontakta Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, på 070-534 95 38.

 

Ett nytt tjänstemannaavtal inom byggsektorn har slutits. I förhandlingarna med Sveriges Byggindustrier har Ledarna haft stor framgång. Av samtliga yrkanden gick alla utom ett igenom.

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Sveriges Byggindustrier har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom byggbranschen. De är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet för hållbara chefer.

– Vi har som enda tjänstemannaförbund även tecknat ett kollektivavtal om förutsättningar för fackliga företrädare, säger Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna. Genom vår hemgång på våra yrkanden har vi visat att vi kan branschen, tar ansvar och vet vilka frågor som bör behandlas.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 april 2017 till och med 31 mars 2019. Avtalet om lönebildning är oförändrat och gäller tills vidare.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom byggbranschen.

Här är alla nyheter i avtalet:

 

DELTIDSPENSION

Parterna är överens om att ytterligare premier till deltidspension avsätts med 0,2 procent per den 1 april 2017 och 0,3 procent per den 1 april 2019.

UTVECKLAD LOKAL LÖNEBILDNING FÖR CHEFER

Ledarna och Sveriges Byggindustrier är överens om att fortsätta arbeta för att stärka ledaravtalets tillämpning samt uppdatera det befintliga gemensamma informationsmaterialet till Ledaravtalet.

HÅLLBARA CHEFER

Det partsgemensamma arbetet för hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Parterna avser att genomföra en kartläggning av chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Det fortsatta arbetet utgår från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar.

WHISTLEBLOWING

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som kommer följa utvecklingen av frågan om skydd för arbetstagare som slår larm, så kallad whistleblowing, och att om lämpligt föreslå åtgärder.

AVTAL OM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA

Syftet är bland annat att lyfta betydelsen av en väl fungerande facklig verksamhet för både medarbetare och företag samt att skapa goda förutsättningar för fackligt förtroendevalda att åta sig ett fackligt uppdrag.

 

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på 0200-87 11 11. Du kan även kontakta Irena Franzén på irena.franzen@ledarna.se.

 

Machokulturen är en säkerhetsrisk.
Enligt en undersökning struntar många i skyddsutrustning på grund av attityder på arbetsplatsen.
– Manlighetsaspekten gör beteendet extra tungt att förändra, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap.

Varje år rapporteras drygt 3 000 olyckor på svenska byggarbetsplatser. I fjol uppgick siffran till mer än 3 500. Stress och tidspress är bakomliggande orsaker – men kanske kan inställningen till säkerheten också spela in?

I en Sifoundersökning, gjord på uppdrag av Snickers Workwear, har 441 hantverkare intervjuats om sitt användande av skyddsutrustning. Av dem uppger en tredjedel att det finns attityder på arbetsplatsen som gör att de inte använder de skydd som finns. Sex av tio uppger att de har råkat ut för arbetsskador det senaste året.

– Vi har länge sett att det inom branschen finns lite av en machokultur som gör att det ”tillåts” slarv med att använda skydd. Tids- och effektivitetskrav går före den personliga säkerheten. Omedvetenheten om riskerna är också stor, säger Snickers Workwears affärsområdeschef Camilla Monefeldt Kirstein i ett pressmeddelande.

 


Gruvbranschen, där Lena Abrahamsson har forskat, har många likheter med byggbranschen.  

 

Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap på Luleå universitet. Hon har forskat om arbetsmiljön i mansdominerade yrken, i huvudsak inom gruvbranschen. Hennes erfarenhet är att en machokultur gör att många struntar i säkerheten.

– Det finns en hel del forskning som visar att när män samlas i grupp på den här typen av arbetsplatser tar de många risker, säger hon. Men man måste komma ihåg att de inte gör det enbart för att boosta sin manlighet, utan för att de faktiskt fixar produktionen. De får pluspoäng på sin manlighet, men också på sin yrkesidentitet.

Varför är det macho att ta risker?

– Det räcker väl att kolla på vilken amerikansk actionfilm som helst. Det här är en stor del av den manlighetskultur som finns omkring oss. En man ska tåla lite smällar och damm och rök och buller. Det är en del av mansbilden, vilket gör att många män blir skadade. Den manlighetsaspekten gör beteendet extra tungt att förändra. Det är så väldigt viktigt för vissa killar och män att vara på det här sättet. Det är en del av deras könsidentitet.

Vad kan en byggchef göra för att förändra beteendet? 

– Att leva som man lär och att ständigt jobba långsiktigt med frågan. Att hela tiden lyfta fram att här bryr vi oss om varandra. Men man måste vara ihärdig. Arbetsplatskulturen skapas av dem som jobbar i den. I gruvbranschen har man börjat diskutera hur man tar hand om sina nyanställda: ”Vilka beteenden för vi över till dem?” Det är ett sätt att synliggöra kulturen, för den är abstrakt och syns inte. De flesta känner till den, men den kan vara svår att sätta ord på. Därför tror jag att det är viktigt att faktiskt våga prata om den. Om man ska kunna ändra på något måste man veta vad det är man ändrar.

 

Den 29–30 september arrangeras Byggchefernas stämma.
Vilka frågor och ämnen borde tas upp för diskussion?
Nu kan du skicka förslag direkt via vår sajt.

På Byggchefernas stämma avgörs vilka frågor som ska drivas under de följande fyra åren. Dessutom utses ny styrelse samt 17 ombud till Ledarnas kongress.

Nu kan du enkelt skicka in motioner via vår hemsida. Fyll bara i formuläret på den här sidan, så tas ditt förslag upp för diskussion på stämman.

Välkommen att bidra till en ännu bättre bransch!

 

När hon blev vd för Tengbom visste hon inget om arkitektbranschen.
Drygt ett år senare har Johanna Frelin prisats för sitt ledarskap.
– Jag gillar att jobba i en bransch och inom ett företag där man vill åstadkomma något, säger hon.

Varje år utses Sveriges bästa ledare på Chefgalan, i regi av tidningen Chef. I mars korades Johanna Frelin till vinnare i kategorin Årets innovativa ledarskap.

Efter 18 år som chef i andra branscher – bland annat som vd för utbildningsföretaget Hyper Island och programdirektör på SVT – blev hon i oktober 2015 vd för arkitektbyrån Tengbom.

– Jag gillar att jobba med samhällsförändring, säger hon. Jag har tidigare gjort det genom både journalistik och utbildning. Att nu kunna göra det på ett hållbart affärsmässigt sätt är otroligt spännande och kul. När jag fick erbjudandet såg jag en stor möjlighet att påverka på riktigt och att skapa en arbetsplats som satsar på viktiga frågor. Men det var en jätteutmaning att börja leda ett företag i en bransch som jag inte kände till. Jag har varit tvungen att lära mig massor. Jag har ställt många frågor och fått jobba inkluderande med experter.

 


Tengboms vd Johanna Frelin lägger sig inte i sina arkitekters ritningar eller formgivningar. 

 

Till en början upplevde hon skepsis från personer med lång erfarenhet av branschen. Efter hand har fler uttryckt uppskattning för att hon tillfört något nytt.

– Det kanske är vanligt att de främsta experterna blir chefer, medan de i stället borde jobba inom sitt expertisområde. Jag kan ägna mig helt åt vd-skapet och lägger mig inte i några ritningar eller hur vi formger miljöer. Jag kan koncentrera mig på att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Min specialisering är egentligen digitalisering och hur den digitala transformationen kommer att påverka oss i både samhället och branschen. Om vi inte driver de frågorna själva gör någon annan det åt oss. Det har jag fått mycket feedback på, att det har varit ett uppfriskande perspektiv.

På vilket sätt är ditt ledarskap innovativt?

– Jag är van att leda kreatörer och kan använda kreativa metoder även i budget- och strategiarbete. De går att applicera på många processer som normalt inte förknippas med kreativitet. Till exempel har vi byggt Tengboms framtid i Lego och använt appar för att ta fram en framtidsstrategi. Det juryn har uppmärksammat är att branschen anses vara ganska traditionell och konventionell, medan jag har vågat ta med mig saker från den digitala utbildningsbranschen. Jag var tvungen att ta några djupa andetag innan jag bad alla att bygga med Lego, men jag gjorde det och det blev bra.

 

Följ oss på
sociala medier