Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Lyckad avtalsförhandling för Ledarna

Ett nytt tjänstemannaavtal inom byggsektorn har slutits. I förhandlingarna med Sveriges Byggindustrier har Ledarna haft stor framgång. Av samtliga yrkanden gick alla utom ett igenom.

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Sveriges Byggindustrier har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom byggbranschen. De är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet för hållbara chefer.

– Vi har som enda tjänstemannaförbund även tecknat ett kollektivavtal om förutsättningar för fackliga företrädare, säger Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna. Genom vår hemgång på våra yrkanden har vi visat att vi kan branschen, tar ansvar och vet vilka frågor som bör behandlas.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 april 2017 till och med 31 mars 2019. Avtalet om lönebildning är oförändrat och gäller tills vidare.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom byggbranschen.

Här är alla nyheter i avtalet:

 

DELTIDSPENSION

Parterna är överens om att ytterligare premier till deltidspension avsätts med 0,2 procent per den 1 april 2017 och 0,3 procent per den 1 april 2019.

UTVECKLAD LOKAL LÖNEBILDNING FÖR CHEFER

Ledarna och Sveriges Byggindustrier är överens om att fortsätta arbeta för att stärka ledaravtalets tillämpning samt uppdatera det befintliga gemensamma informationsmaterialet till Ledaravtalet.

HÅLLBARA CHEFER

Det partsgemensamma arbetet för hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Parterna avser att genomföra en kartläggning av chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Det fortsatta arbetet utgår från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar.

WHISTLEBLOWING

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som kommer följa utvecklingen av frågan om skydd för arbetstagare som slår larm, så kallad whistleblowing, och att om lämpligt föreslå åtgärder.

AVTAL OM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA

Syftet är bland annat att lyfta betydelsen av en väl fungerande facklig verksamhet för både medarbetare och företag samt att skapa goda förutsättningar för fackligt förtroendevalda att åta sig ett fackligt uppdrag.

 

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på 0200-87 11 11. Du kan även kontakta Irena Franzén på irena.franzen@ledarna.se.

 

Publicerad 2017-04-18 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier