Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Handlingar till årsmöte för Öst 2021

Välkommen till avdelningsmötet för Öst den 21 april! Här hittar du samtliga möteshandlingar.

Inför Byggchefernas stämma i september tar vi emot förslag på ombud (alltså representanter för alla medlemmar i vår avdelning). Du kan skicka ditt förslag till jeanet.corvinius@byggcheferna.se eller lämna det under mötet.

3 Dagordning BC årsmöte 2021
5a Verksamhetsberättelse BC avd. Öst, 2019
5a Verksamhetsberättelse BC avd. Öst, 2020
6 Förslag av styrelse Byggchefernas avdelning Öst 2021
5b Verksamhetsplan 2021
7. Förslag av Ombud till Byggchefernas stämma 2021
Verksamhetsberättelse för Byggcheferna 2020

Vill du få en kostnadsfri ledarskapsutbildning och samtidigt bidra till en säkrare bransch? Just nu sökes platschefer till ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.
– Ledarskapet är en viktig nyckel för att skapa en säkerhetskultur, säger Edit Norderfeldt, organisationskonsult och projektdeltagare.

Forskningsprojektet Säker ledare – med planerad start i slutet av sommaren – vill förbättra säkerhetsledarskapet och säkerhetskulturen inom bygg- och anläggningsindustrin. Till och med första veckan i maj har du som platschef chans att anmäla intresse. Att delta i studien ger dig tre dagars gratis ledarskapsutbildning, skräddarsydd för byggbranschen, samt individuell chefshandledning.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Byggföretagen, AFA Försäkring och Behaviour Design Group. Det görs på grund av att bygg- och anläggningsindustrin dominerar i statistiken över dödsolyckor på jobbet.

– Det är ofta ganska svårt i den här branschen att lyckas med säkerhetsarbetet, säger Edit Norderfeldt, organisationskonsult på Behaviour Design Group. Många gånger är det projekt som är tillfälliga. I andra branscher kan man bygga bort riskerna. Här handlar mycket om beteenden. Där är ledarskapet en nyckel för att skapa en säkerhetskultur.

Projektet vill bland annat undersöka hur platschefer påverkas av, och själva påverkar, säkerhetskulturen inom svensk bygg- och anläggningsindustri. Valet att utbilda platschefer har gjorts för att sprida kunskapen så brett som möjligt.

– Att skapa en säkerhetskultur handlar ju om att ändra beteenden hos alla medarbetare i organisationen, säger Edit Norderfeldt. Men om man gör en ledarskapsinsats med fokus på säkerhet för platschefer, kan den typen av ledarskapsfärdigheter då transfereras till arbetsledaren och nå ända ut till yrkesarbetaren? Det är vi intresserade av att titta på.

Mer information finns här. Du som vill delta kan anmäla intresse till Amanda Samuelsson, doktorand på Göteborgs universitet.

Är ditt företag anslutet till Byggföretagen eller Installatörsföretagen? Då kan du söka bidrag till utvecklingsprojekt genom Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

Sedan 1983 har SBUF finansierat mer än 2 000 utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad. Organisationen bildades av Ledarna och ger i dag bidrag till cirka 100 projekt om året.

De projekt som SBUF är med och finansierar handlar om att höja effektiviteten i branschen och bli bättre på att möta kunders förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet, hållbarhet och arbetsmiljö är några viktiga nyckelord.

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag. På respektive hemsida kan du se om ditt företag är medlem i Byggföretagen eller Installatörsföretagen.

Sök bidrag till utvecklingsprojekt här.

 

Under coronakrisen behöver Sveriges vård och omsorg allt stöd den kan få. Genom Facebookgruppen Bygghjälp till vården vill vi göra det enkelt för vårdchefer att snabbt få kontakt med aktörer inom samhällsbyggnad.

Just nu råder stor brist på skyddsutrustning inom vården – materiel som det har visat sig att byggbranschen kan bidra med. Samtidigt kan ett kraftigt ökat patienttryck leda till att nya lokaler måste upprättas – ett arbete som många inom samhällsbyggnad är beredda att göra ideellt.

Facebookgruppen Bygghjälp till vården är ett försök att skapa en snabb kontaktyta mellan chefer i vården och dig inom samhällsbyggnad. Förutom skyddsmateriel och akuta bygg- eller anläggningsinsatser kan vi – som Skanska har valt att göra – bidra med sjukvårdsutbildad extrapersonal.

Bygghjälp till vården är en branschgemensam och branschöverskridande grupp som administreras av Byggcheferna (fler organisationer kan tillkomma).

På Ledarnas sajt svarar chefsjuristen Sara Kullgren på vanliga frågor om coronautbrottet. Vad innebär korttidspermittering? Kan du bli förbjuden att arbeta? Hur gör du om dina barns skola stänger? Se svaren här.

Fler coronarelaterade artiklar från Ledarna hittar du här – bland annat med tips för virtuella möten.

Följ oss på
sociala medier