Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ta machotempen på din egen arbetsmiljö

Nu lanserar Byggcheferna Machometern – ett lekfullt sätt att själv ta machotempen på den egna arbetsplatsens företagskultur. Det webbaserade självtestet går snabbt att göra och jämför din individuella uppfattning med hur 1 800 chefer i samhällsbyggnadssektorn bedömt graden av machokultur på deras arbetsplatser. Beroende på resultat får du också tips på vad du kan göra.

– Med Machometern vill vi kittla människors nyfikenhet om vad machokultur kan vara och på ett enkelt sätt få i gång en dialog om detta på jobbet, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Machometern ska inte blandas ihop med Byggchefernas Machoindex. Machometern är inspirerad av Machoindex men är ett lekfullt digitalt självtest bestående av 11 frågor. Machoindex är ett mätverktyg som kan användas av företag exempelvis i medarbetarundersökningar och som utvecklades under 2020 i samarbete med forskaren Magnus Johansson.

– Vi har mer machokultur än vi som bransch har råd med och under 2021 ökade den enligt 1800 chefer i samhällsbyggnad, säger Jeanet Corvinius. Vi behöver alla göra mer för att få bort den. Jag hoppas Machometern ska bli lika populär för chefer som våra andra verktyg för att få i gång en dialog i den egna arbetsgruppen.

Enligt sju av tio chefer dras grova skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen. Det gör diskriminerade skämt till den typ av machokultur som förekommer allra mest. Det visar Byggchefernas senaste rapport Mer eller mindre macho.

Testa Byggchefernas Machometer på www.machometer.nu

Hur machokulturen utvecklats sedan 2020 redovisas i rapporten Mer eller mindre macho?. En rapport för samhällsbyggnadssektorns delbranscher finns här.

Publicerad 2022-01-25 i Press

Följ oss på
sociala medier