Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Branschen som backar mest i machoindex

Byggchefernas machoindex 2022 har släppts. Det visar att utvecklingen gått bakåt – särskilt inom bygg och anläggning.
– Illavarslande att siffran stiger, säger Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius. Men det kan samtidigt bero på att fler ser och förstår problemet.

Årets machoindex för Byggcheferna landar på exakt 50 procent. En försämring med fyra procentenheter sedan mätningen 2020.

Siffran avser hela samhällsbyggnad. Mellan de olika delbranscherna finns stora skillnader: medan tekniska konsulter uppmäter 39 procent har bygg- och anläggningsbranschen stigit från 47 till 52 procent. Inom installation och fastighet är siffran 47 respektive 44 procent – en ökning med två procent i bägge fallen.

– Machokulturen tar sig tydligast uttryck i byggproduktionen, men det betyder inte att den inte finns även i tjänstemannaleden. Den kan bara vara svårare att upptäcka och bemöta där. Högre upp i hierarkierna finns en tendens att klä machoattityder i ett mer välpolerat språk, säger Jeanet Corvinius.

Andelen kvinnor är lägre i byggbranschen än bland tekniska konsulter. Kan det påverka resultatet?

– Ja, både köns- och åldersfördelning spelar roll. Men det slår åt båda hållen, för ofta är det yngre personer och kvinnor som är mest medvetna om machokulturen. Att siffran har stigit inom bygg skulle alltså kunna tolkas som att fler förstår hur gamla normer ligger bakom många av branschens problem. Normer förskjuts över tid, en yngre generation är mer uppmärksam på sådant som en äldre generation aldrig har tränats i att uppmärksamma.

– Sedan har nog pandemin gjort avtryck, fortsätter Jeanet Corvinius. Våra branscher har behövt fokusera på att hantera nya arbetssätt, ökat hemarbete och mer omfattande rapportering, och de så kallade mjuka frågorna har fått vänta. Nu ser jag en gyllene chans att sätta nya, fräscha spelregler inför återgången. Machoindex hjälper oss att lyfta problemet och ger stor kraft att skapa förändring.

Byggchefernas machoindex 2022 baseras på svar från 1 800 chefer inom samhällsbyggnad. Hela resultatet hittar du i rapporten Mer eller mindre macho?. En rapport för delbranscherna hittar du här.

Mer info om mätverktyget finns på Byggchefernas sida för machoindex.

Publicerad 2022-01-19 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier