Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ledarna yrkar för visselblåsning

Inför avtalen 2017 har Ledarna växlat sina yrkanden med arbetsgivarorganisationer inom eller nära byggbranschen.
Bland annat yrkar Ledarna på att en arbetsgrupp ska tillsättas i frågan om visselblåsare.
– Vi anser att den är av stor vikt för en sundare byggbransch, säger Ledarnas avtalsansvariga Irena Franzén.

För Byggcheferna är det viktigt att personal vågar slå larm om bristande etik på arbetsplatsen. Redan för sex år sedan valdes ämnet som tema på Almedalsveckan. Under rubriken ”Visslan eller gisslan – finns det whistleblowers i byggbranschen?” diskuterades det faktum att var tionde byggchef har varit rädd att förlora jobbet genom att uppmärksamma missförhållanden eller oetiska beteenden.

I höstas fattade riksdagen beslut om en ny lag som ger förstärkt skydd för visselblåsare. Lagen, som trädde i kraft i januari, ska motverka att arbetstagare som slår larm blir drabbade av repressalier från arbetsgivaren.

Inför Ledarnas nya avtal yrkar förbundet på att frågan ska drivas vidare, genom tillsättning av en arbetsgrupp som ska följa utvecklingen i ämnet. Syftet är att få en mer branschanpassad visselblåsarfunktion. Detta gäller Sveriges Byggindustrier samt de byggnära organisationerna Elektriska Installatörsorganisationen, VVS Företagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen samt Fastigo I- och K-avtalen.

Utöver detta finns tre gemensamma punkter för samtliga yrkanden:

  • På temat Hållbara chefer vill Ledarna, tillsammans med arbetsgivarparten, genomföra en kartläggning av chefers förutsättningar. Den ska i sin tur säkerställa att det fortsatta gemensamma arbetet kring hållbara chefer får ökad träffsäkerhet vid val av åtgärder och aktiviteter.
  • Alla ledaravtal förses med partsgemensamma aktiviteter.
  • Fortsatta och utökade avsättningar till delpension.

Dokumenten i sin helhet kan du läsa här (Sveriges Byggindustrier), här (byggnära organisationer), här (Fastigo I-avtalet) och här (Fastigo K-avtalet).

 

Publicerad 2017-02-20 i Etik

Följ oss på
sociala medier