Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
GRATTIS HELENA – ÅRETS BYGGCHEF 2013!

Kvinnorna håller på allvar på att ta plats i byggvärlden. För andra året i rad är det en kvinna som utses till Årets byggchef. Helena Söderberg, projektchef vid Züblin Scandinavia AB och med ett förflutet som bland annat förvaltare av kårhuset på KTH, kammade hem titeln Årets byggchef 2013.

– Jag vill gärna vara den chef jag själv skulle vilja ha, sa en överraskad och lycklig Helena Söderberg när hon mottog utmärkelsen och priset – en ledarutbildning vid Ledarstudion i Stockholm.

För att sätta ljuset på bra ledare inom branschen har Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden instiftat priset Årets byggchef, som nu delas ut för fjärde året i rad.

– Byggbranschen är inne i ett gigantiskt generationsskifte och har ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare och chefer som ska bygga för framtiden, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Helena Söderberg har för närvarande rollen som Contract Manager vid bron över Sundsvallsfjärden och har tidigare varit projektchef vid Norra länken. Eftersom Helenas arbetsplats inte sällan är en riskabel plats att vistas på, ligger hennes fokus på att se till så att projekt genomförs på ett säkert sätt.

– Det krävs extra eftertanke för att få till den logistik och de flöden som är ett måste i den här miljön, säger Helena Söderberg.

Helena Söderberg, är 46 år och utbildad Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad, på KTH.

 

Juryns motivering:

Norra Länken är ett tekniskt komplicerat infrastrukturprojekt där berg- och betongtunnlar byggs genom ett naturkänsligt område.

Helena Söderberg har med ett starkt engagemang och med stor kreativitet bidragit till projektets framgång, både tekniskt och ekonomiskt. Hon är alltid inriktad på högsta nivå av kvalitet i hela projektet.

Helena är också en uppskattad ledare – både av företaget och beställaren – för sin smidiga förmåga till problemlösning och samarbete.

Med ett rakt och tydligt ledarskap, ett strukturerat arbetssätt och med stor teknisk kompetens har hon tagit en ledande position hos en av de utländska aktörer som slagit sig in på den svenska marknaden. Helena får dessutom högsta vitsord av beställaren.

Med denna motivering tilldelas Helena Söderberg utmärkelsen Årets byggchef 2013.

Priset till Årets byggchef, en ledarutbildning vid Ledarstudion i Stockholm, sponsras av Byggcheferna inom Ledarna, som är Sveriges enda organisation för chefer inom byggbranschen, och Ledarstudion som drivs av Lena Ahlström.

 

Juryn som utser Årets byggchef:

Susanne Bengtsson, chefredaktör Byggvärlden.

Joachim Berner, sitter i styrelsen för bland annat Forma Publishing Group och MQ.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi på Chalmers och föreståndare för Centrum för Management i Byggsektorn.

Maria Senkerik, försäljningschef Byggvärlden.

Åsa Söderström Jerring, har bland annat varit vd på NCC:s dotterbolag Ballast Väst samt varit vd på Sweco Theorells. Styrelseledamot i JM med flera bolag.

Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete.

 

FAKTA: ÅRETS BYGGCHEF

Syftet är att höja statusen på byggchefsjobbet och att locka fler att satsa på byggchefsrollen. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande, internt och externt, är de nyckelord som juryn tittar på.

 

Se filmen där Helena Söderberg tilldelas priset!

Årets byggchef 2013 – YouTube

 

 

En ny dom i kammarrätten visar att det är rätt att förkasta anbud som ligger för lågt för att vara seriösa. Domen omtalas som banbrytande för offentlig upphandling. Domen är ett resultat av att Göteborgs kommunala upphandlingsbolag valde att förkasta fyra byggföretags anbud i en upphandling med motiveringen att buden låg för lågt för att kunna betraktas som seriösa.

Kommunens upphandlingsbolag skulle ingå ramavtal som rörde ett antal mindre byggarbeten. Göteborgs stads upphandlingsbolag bortsåg från anbud under 300 kronor i timman, vilket man baserade på den timkostnad som Sveriges Byggindustrier räknat fram. Enligt den beräkningen har byggföretag som följer lagar och avtal en självkostnad före vinst på minimum 330 kronor i timman. Det finns därför en risk för att ett anbud som ligger under 300 kronor är oseriöst och upphandlingsbolaget krävde därför en motivering.

Kommunen ansåg att de fyra byggbolagens förklaringar inte räckte och ratade således anbuden. Risken när anbud ligger orimligt lågt är att man kompenserar priset på annat sätt i ett senare skede.

De fyra byggbolagen, som fått sina anbud lagda åt sidan, gick till domstol där de vann i första instans. Men kammarrätten har nu alltså gått på kommunens linje. Bolagen ska kunna lämna en motivering till det låga priset.

Chefen för upphandling i Göteborgs kommun, Göran Brunberg, menar att domen innebär att bevisbördan läggs på båda parter.

– Om vi får anbud som vi tycker är låga kan vi begära in en kostnadsredovisning. Vi förväntar oss nu efter den här domen att hela Sverige kommer att kontakta oss, säger Göran Brunberg till P4 Göteborg.

Ett av byggbolagen har aviserat en överklagan av domen till högsta instans eftersom Kammarrätten inte tar ställning till orsaken till att bolaget har lagt anbudet så lågt.

Men Kristoffer Sällfors som är Processråd vid Konkurrensverket tror att domen kommer ge ringar på vattnet om den vinner laga kraft.

 

Konkurrensverket har i ett yttrande till Förvaltningsrätten slagit fast att de fem byggbolagen måste själva bevisa att priserna var seriösa.

Text: Pamela Collin

Källa SR/P4 Göteborg

Redan i slutet av 1990-talet uppmärksammade Byggcheferna frågan om chefers psykosociala arbetsmiljö. I stort uppslagna artiklar i dåvarande tidningen byggchefen intervjuades stressforskare om faran med att ”gå in i väggen”.

Under det dryga decennium som passerat sedan dess har det dessvärre inte hänt så särskilt mycket i arbetslivet på detta område. Det verkar som om ännu fler arbetsuppgifter har lagts på chefer i första linjen. Inte minst inom byggbranschen har det uppskruvade tempot påverkat chefer och arbetsledare.

– Undersökningar som gjorts visar att riskfaktorerna för att drabbas av psykosociala åkommor i platschefsrollen är många. Långa entreprenörskedjor med många olika aktörer inblandade komplicerar ledarskapet för en byggchef. Pålagorna har ökat och ansvaret är mycket stort, säger Börje Hammarström, branschansvarig på Ledarna.

– Man kan konstatera att det finns ett antal parametrar som kan ha både en positiv och negativ inverkan på stress, Bland dem finns: tydliga resultat av prestation, eget ansvar och ett självständigt arbete. Alla dessa faktorer finns i platschefsrollen och kan alltså även bidra till att den negativa stressen reduceras, påpekar Börje Hammarström.

Utbildningen för dem som ska verka inom byggbranschen har konstaterats vara bristfällig när det gäller ledarskapsfrågor. Den står inte i proportion till det stora ansvar som en byggchef i allmänhet får.

– Säkerhet och arbetsmiljö är ledarskapsfrågor som borde integreras mer i de byggtekniska utbildningarna. Det är mycket viktigt att kompetens säkras och ansvarsförhållanden klargörs på ett bygge, inte minst nu när vi står mitt uppe i ett gigantiskt generationsskifte.  Den enskilde måste också se till att få tid för återhämtning, gå ner i varv och lyssna på signaler om ohälsa. Här är den psykosociala förbandslåda som Hjärnfonden tagit fram och som nu testas på ett antal företag, bl.a. inom byggbranschen, ett bra verktyg, säger Börje Hammarström.

Text: Pamela Collin

Följ oss på
sociala medier