Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Chefers psykosociala arbetsmiljö

Redan i slutet av 1990-talet uppmärksammade Byggcheferna frågan om chefers psykosociala arbetsmiljö. I stort uppslagna artiklar i dåvarande tidningen byggchefen intervjuades stressforskare om faran med att ”gå in i väggen”.

Under det dryga decennium som passerat sedan dess har det dessvärre inte hänt så särskilt mycket i arbetslivet på detta område. Det verkar som om ännu fler arbetsuppgifter har lagts på chefer i första linjen. Inte minst inom byggbranschen har det uppskruvade tempot påverkat chefer och arbetsledare.

– Undersökningar som gjorts visar att riskfaktorerna för att drabbas av psykosociala åkommor i platschefsrollen är många. Långa entreprenörskedjor med många olika aktörer inblandade komplicerar ledarskapet för en byggchef. Pålagorna har ökat och ansvaret är mycket stort, säger Börje Hammarström, branschansvarig på Ledarna.

– Man kan konstatera att det finns ett antal parametrar som kan ha både en positiv och negativ inverkan på stress, Bland dem finns: tydliga resultat av prestation, eget ansvar och ett självständigt arbete. Alla dessa faktorer finns i platschefsrollen och kan alltså även bidra till att den negativa stressen reduceras, påpekar Börje Hammarström.

Utbildningen för dem som ska verka inom byggbranschen har konstaterats vara bristfällig när det gäller ledarskapsfrågor. Den står inte i proportion till det stora ansvar som en byggchef i allmänhet får.

– Säkerhet och arbetsmiljö är ledarskapsfrågor som borde integreras mer i de byggtekniska utbildningarna. Det är mycket viktigt att kompetens säkras och ansvarsförhållanden klargörs på ett bygge, inte minst nu när vi står mitt uppe i ett gigantiskt generationsskifte.  Den enskilde måste också se till att få tid för återhämtning, gå ner i varv och lyssna på signaler om ohälsa. Här är den psykosociala förbandslåda som Hjärnfonden tagit fram och som nu testas på ett antal företag, bl.a. inom byggbranschen, ett bra verktyg, säger Börje Hammarström.

Text: Pamela Collin

Publicerad 2013-10-22 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier