Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ny dom öppnar för seriösare upphandling

En ny dom i kammarrätten visar att det är rätt att förkasta anbud som ligger för lågt för att vara seriösa. Domen omtalas som banbrytande för offentlig upphandling. Domen är ett resultat av att Göteborgs kommunala upphandlingsbolag valde att förkasta fyra byggföretags anbud i en upphandling med motiveringen att buden låg för lågt för att kunna betraktas som seriösa.

Kommunens upphandlingsbolag skulle ingå ramavtal som rörde ett antal mindre byggarbeten. Göteborgs stads upphandlingsbolag bortsåg från anbud under 300 kronor i timman, vilket man baserade på den timkostnad som Sveriges Byggindustrier räknat fram. Enligt den beräkningen har byggföretag som följer lagar och avtal en självkostnad före vinst på minimum 330 kronor i timman. Det finns därför en risk för att ett anbud som ligger under 300 kronor är oseriöst och upphandlingsbolaget krävde därför en motivering.

Kommunen ansåg att de fyra byggbolagens förklaringar inte räckte och ratade således anbuden. Risken när anbud ligger orimligt lågt är att man kompenserar priset på annat sätt i ett senare skede.

De fyra byggbolagen, som fått sina anbud lagda åt sidan, gick till domstol där de vann i första instans. Men kammarrätten har nu alltså gått på kommunens linje. Bolagen ska kunna lämna en motivering till det låga priset.

Chefen för upphandling i Göteborgs kommun, Göran Brunberg, menar att domen innebär att bevisbördan läggs på båda parter.

– Om vi får anbud som vi tycker är låga kan vi begära in en kostnadsredovisning. Vi förväntar oss nu efter den här domen att hela Sverige kommer att kontakta oss, säger Göran Brunberg till P4 Göteborg.

Ett av byggbolagen har aviserat en överklagan av domen till högsta instans eftersom Kammarrätten inte tar ställning till orsaken till att bolaget har lagt anbudet så lågt.

Men Kristoffer Sällfors som är Processråd vid Konkurrensverket tror att domen kommer ge ringar på vattnet om den vinner laga kraft.

 

Konkurrensverket har i ett yttrande till Förvaltningsrätten slagit fast att de fem byggbolagen måste själva bevisa att priserna var seriösa.

Text: Pamela Collin

Källa SR/P4 Göteborg

Publicerad 2013-10-23 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier