Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Machokulturen fortsätter dominera

Den skadliga machokulturen fortsätter att dominera arbetsplatserna i samhällsbyggnads­sektorn. Machoindex 2023 är 49 %. Diskriminerande skämt är för tredje året i rad det största problemet. Uppfattningarna om machokultur skiljer sig ibland kraftigt mellan olika generationer och kön. Detta visar Byggchefernas senaste årliga mätning av machokultur med hjälp av Machoindex, ett verktyg utvecklat av en forskare.

Trots att branschens företag genomför satsningar för att få bort machokulten ger det ännu inget utslag i Byggchefernas mätningar bland chefer i samhällsbyggnad: Machoindex 2023 ligger fortsatt högt på 49 %, en knappt märkbar skillnad mot tidigare års index på 50 respektive 46 %. Det innebär att runt hälften av cheferna anser att det finns machokultur på arbetsplatserna.

Byggcheferna menar att machokultur är roten till många av de utmaningar branschen står inför som kompetensförsörjning, social hållbarhet, affärsrisker och säkerhet.

– I en bransch där arbetsplatsolyckorna inte minskar och kompetensförsörjningen fortsätter utmana, är ett machoindex på 49 % mer machokultur än vi har råd med, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Snabba fakta ur Byggchefernas Machoindex 2023:

Ju högre index desto mer uppfattar de svarande att det finns machokultur.

  • Machoindex, enligt samtliga chefer 49 %
  • Machoindex, enligt kvinnliga chefer 55 %.
  • Machindex, enligt chefer i åldern 18 – 39 år 56 %
  • Machoindex, enligt män +60 år 43 %
  • Enligt sju av tio chefer i samhällsbyggnad dras skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen.
  • Var femte kvinnlig chef menar att kvinnoskämten förekommer ofta eller mycket ofta – bara 2 % av de äldsta cheferna håller med.

– Att cheferna uppfattar samma verklighet så olika beroende på ålder och kön visar tydligt att det finns mycket mer att göra för att skapa gemensamma spelregler. Så att alla kan trivas och ha förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Jeanet Corvinius.

Läs hela resultatet i rapporten Byggchefernas Machoindex 2023

Publicerad 2023-02-13 i Press

Följ oss på
sociala medier