Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Machoindex vinner marknadens förtroende

Machoindex vinner nu förtroende bland samhällsbyggnadssektorns aktörer som ett verktyg för att mäta machokultur. Svevia var först ut och har nu genomfört mätningar med Machoindex två år i rad. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar Machoindex som ett sätt för beställare att påverka social hållbarhet i utförarledet. Nu kommer även Peabkoncernen där dotterbolaget Lambertsson kommit längst. Machoindex är ett verktyg utvecklat av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med en forskare.

Byggcheferna menar att machokultur är roten till många av de utmaningar branschen står inför som kompetensförsörjning, social hållbarhet, affärsrisker och säkerhet. Därför utvecklades under 2020 Machoindex, ett verktyg som mäter uppfattningen om förekomsten av machokultur.

Väg- och anläggningsföretaget Svevias årliga kartläggning med hjälp av Machoindex visar bland annat att ett tydligt och bra ledarskap minskar dåliga attityder och ökar säkerheten. Kartläggningen görs bland Svevias 2 000 anställda sedan 2021.

– Gamla machoattityder inom bygg och anläggning äventyrar säkerheten, stänger människor ute och gör företag mindre lönsamma. Vi vill driva på en förändring av branschen så att fler känner sig välkomna och att alla har en säker arbetsvardag, säger Svevias vd och koncernchef Anders Gustafsson.

Inom Peab har flera ledningsgrupper testat Machoindex och dotterbolaget Lambertsson har kommit längst.

– Det viktigaste är inte siffran man får fram, för oss har det varit diskussionerna kring själva verktyget. Vi har pratat mycket om de här frågorna och fått en bra diskussion om hur vi skapar den bästa arbetsplatsen, säger Jack Len, regionchef på Lambertsson.

Hösten 2022 lanserade Upphandlingsmyndigheten ett webbstöd för social hållbarhet. Syftet är att via upphandlingar skapa en tryggare, schystare och mer lönsam bransch. Som ett lärande exempel tipsar myndigheten om Machoindex.

– Att stora företag som Svevia och nu även delar av Peab-koncernen har börjat använda Machoindex gör mig riktigt hoppfull att vi ska få bort den skadliga machokulturen, säger Jeanet Corvinius. Det är när de stora arbetsgivarna tar tag i machoproblemet som vi på allvar kan få en schyst och inkluderande branschkultur som attraherar arbetskraft och får företagen att blomstra.

Läs mer i rapporten Byggchefernas Machoindex 2023

För mer information kontakta:

Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna, tel 079 – 063 20 42, mejl: jeanet.corvinius@wastbygg.se

Monica Berling, kommunikationsansvarig Byggcheferna, tel 0760 – 446894, mejl: monica.berling@outlook.com

Machoindex – så gjorde vi:

  • Utvecklat i samarbete med Magnus Johansson, leg psykolog och forskare vid Oslo universitet.
  • Bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument, Masculinity Contest Culture (MCC, Glick et al. 2018) varifrån åtta frågor har översatts till svenska.
  • Dessa åtta frågor och tre frågor om diskriminerande skämt har ställts i en webbaserad undersökning genomförd av Novus.
  • Byggchefsbarometern hade 1 883 svar och en svarsfrekvens på 13 %.
  • Baserat på de elva frågorna har ett genomsnitt, ett index, beräknats. Indexet omfattar de svar som anger någon grad av överensstämmelse med påståendena i de elva frågorna.
  • Ett högt index anger en hög grad av machokultur.

Publicerad 2023-02-14 i Press

Följ oss på
sociala medier