Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Byggkrisen slår hårdast i syd och mindre i norr

En vändning på byggkrisen går inte att ana under 2024 och fler uppsägningar är att vänta. Det visar en pulsmätning från branschföreningen Byggcheferna med svar från drygt 3 300 chefer. Hittills har krisen slagit mer i Sydsverige och väsentligt mindre i norr. Den utvecklas kraftigare och i ett snabbare tempo än tidigare byggkriser.

I fjol duggade larmrapporterna tätt och oro för en djup och långvarig byggkris kom från många håll. Var befinner sig den svenska byggkrisen nu på tröskeln till ett nytt år?

Branschföreningen Byggcheferna lät Novus ställa frågor till chefer i november – december 2023, drygt sex månader efter en första mätning. Drygt 3 300 chefer i bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet fördelade över hela landet svarade. Resultatet är i korthet:

  • Drygt fyra av tio chefer (43 procent) uppger att deras verksamhet har sagt upp folk som följd av krisen i branschen. I Sydsverige är motsvarande siffra 57 % och i Norrland 30 %.
  • Nära varannan chef (48 %) är orolig för fortsatta uppsägningar. I Sydsverige är oron störst: 58 % befarar att fler måste gå.
  • I Norrland har en tredjedel av cheferna denna oro.
  • Nästan lika många (47 %) menar att en vändning ligger mer än ett år bort. I Sydsverige är cheferna mest pessimistiska: 51 % tror att vändningen är mer än ett år bort. I norr är de mest optimistiska.
  • Enligt 7 % av cheferna råder inte kris just nu. I Norrland menar 16 % att det inte råder kris.
  • I Sydsverige är motsvarande siffra 3 %.

Antalet hittills genomförda uppsägningar är betydligt fler än cheferna rapporterade var planerade i våras. Ett halvår senare har siffran 19 % planerade uppsägningar växt till 43 % genomförda.

– Den stora skillnaden mellan vårens prognos och höstens utfall är ett tecken på att krisen slår kraftfullare och i ett snabbare tempo än tidigare byggkriser. Det är många som drabbas hårt just nu, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Undersökningen visar att krisen hittills har slagit till med full kraft i bygg och mest i Sydsverige. Industriskiftet i norr dämpar krisen och anläggnings- och infrastrukturbranschen har hittills drabbats minst. I Norrland menar mer än dubbelt så många chefer att branschen inte är i kris.

– Vår pulsmätning indikerar att byggkrisen inte nått botten och ingen vändning är trolig under 2024. Krisen har hittills handlat om bygg men framöver kommer den även drabba de andra delarna av samhällsbyggnad, framför allt installationssidan och tekniska konsulter, säger Jeanet Corvinius.

Läs mer i rapporten här.

Publicerad 2024-01-18 i Press

Följ oss på
sociala medier