Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

3 300 chefer om byggkrisen: Mer än ett år till det vänder

En vändning på byggkrisen går inte att ana under 2024 och fler uppsägningar är att vänta. Det visar en pulsmätning från branschföreningen Byggcheferna med svar från drygt 3 300 chefer. Krisen har hittills slagit väsentligt mer i bygg än i andra delar av samhällsbyggnad och mest i syd relativt övriga landet. Den utvecklas kraftigare och i ett snabbare tempo än tidigare byggkriser.

I fjol duggade larmrapporterna tätt och oro för en djup och långvarig byggkris kom från många håll. Var befinner sig den svenska byggkrisen nu på tröskeln till ett nytt år?

Branschföreningen Byggcheferna lät Novus ställa frågor till chefer och ledare i november – december 2023, drygt sex månader efter en första mätning. Drygt 3 300 chefer i bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet svarade. Resultatet är i korthet:

  • Drygt fyra av tio chefer (43 procent) uppger att deras verksamhet har sagt upp folk som följd av krisen i branschen. I Bygg svarar 6 av 10 chefer att anställda har fått gå.
  • I syd svarar nära 6 av 10 att anställda har fått gå medan det i Norrland gäller 3 av 10.
  • Nära varannan chef (48 %) är orolig för fortsatta uppsägningar. I Bygg är 6 av 10 oroliga att fler kommer att få gå.
  • I Sydsverige har cheferna mest oro över fortsatta uppsägningar.
  • De flesta (47 %) menar att en vändning ligger mer än ett år bort.
  • Enligt 7 % av cheferna råder inte kris just nu. I Bygg är samma siffra 2 % och i Infrastruktur 19 %.

Antalet hittills genomförda uppsägningar är betydligt fler än cheferna rapporterade var planerade i våras. Ett halvår senare har siffran 19 % planerade uppsägningar växt till 43 % genomförda.

– Den stora skillnaden mellan vårens prognos och höstens utfall är ett tecken på att krisen slår kraftfullare och i ett snabbare tempo än tidigare byggkriser. Det är många som drabbas hårt just nu, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Undersökningen visar att krisen hittills har slagit till med full kraft i bygg medan anläggnings- och infrastrukturbranscherna drabbats minst. Inom infrastruktur menar nära var femte chef att branschen inte är i kris. I installationsbranschen tycks krismedvetenheten ha ökat under hösten. Trots att väsentligt färre medarbetare inom installation har sagts upp är oron för kommande uppsägningar relativt stor.

– Vår pulsmätning indikerar att byggkrisen inte nått botten och ingen vändning är trolig under 2024. Krisen har hittills handlat om bygg men framöver kommer den nu även drabba de andra delarna av samhällsbyggnad, framför allt andra ledets underentreprenörer, installationssidan och tekniska konsulter, säger Jeanet Corvinius.

Läs mer i rapporten här.

Publicerad 2024-01-18 i Press

Följ oss på
sociala medier