Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Fokus på arbetsmiljö i hela Europa

Just nu pågår den europeiska arbetsmiljöveckan. En markering för att öka välmåendet och säkerheten – men också den ekonomiska lönsamheten.
– Jag tror att du selekterar ut dig själv om du inte jobbar med arbetsmiljön, säger Sonja Larsson, HR-chef på Erik Larsson Bygg, som nyligen hyllades för sitt arbetsmiljöarbete.  

Vecka 43 varje år arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan, ett initiativ av Europeiska arbetsmiljöbyrån. Årets tema är hantering av farliga ämnen.

Kampanjen ger företag ett tillfälle att fokusera extra mycket på sin arbetsmiljö. En aktör som valt att göra det året runt är Erik Larsson Bygg, ett byggbolag som framhåller omtanke som sitt ledord. För sitt arbete med Byggkurage – en uppförandekod för arbetsplatser – blev vd:n Lars Larsson i oktober tilldelad Lars Bergqvist-stipendiet.

– Utan medarbetare som mår bra mår inte företaget bra, säger Sonja Larsson, HR-chef på Erik Larsson Bygg. En av de största utmaningarna för många branscher är att få tag på medarbetare. Då måste vi kunna erbjuda arbetsplatser som prioriterar medarbetarnas hälsa, både på jobbet och privat. Vi ser på de nya generationerna att de ställer högre krav på sina arbetsgivare. Om vi har en uttalat bra arbetsmiljö, och satsar på våra medarbetare, är det klart att vi får fler människor som söker sig till oss.

På vilket sätt är arbetsmiljön viktig för lönsamheten?

– Mår man dåligt kan man inte prestera. Det spelar ingen roll om det är på jobbet, i hockey eller vad det än är. Det är viktigt att jobba med både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. De går lite hand i hand, som vi ser det. Vi har fokuserat mycket på machokulturen, som i sig uppmuntrar medarbetare till att ta onödiga risker. Det har en direkt koppling till den fysiska arbetsmiljön. Rent kortsiktigt kan man tänka att ”vad kostar inte de där hälsoundersökningarna och de förebyggande åtgärderna?”, men att inte jobba med det är ännu mer kostsamt i längden.

Vad har ni vunnit på att jobba så aktivt med arbetsmiljön?

– Vi har fått ett mjukare arbetsklimat, där man känner att man blir lyssnad på. Jag tror att alla blir glada av att känna att det egna välmåendet tas på allvar. Det knepiga med arbetsmiljö är att det är svårt att mäta i pengar, vad det ger tillbaka, men någonstans får man gå framåt med hjärtat också. Känns det bra? Är det något som våra medarbetare uppskattar? Är det något som vi tror på? Då får man välja att prioritera det.

Varför behövs den europeiska arbetsmiljöveckan?

– Den är jättebra för att belysa frågan och ta fram goda exempel. Ett jättebra tillfälle att lyfta fram statistik, eller det arbete som våra skyddsombud gör. Jag tror och hoppas att fler börjar tänka på det här. Arbetsmiljön måste upp och diskuteras i styrelserummen. Den måste in i affärsmodellen. Det är viktigt att verkligen dra arbetsmiljön till sin spets i byggbranschen, för det slarvas för mycket.

Publicerad 2019-10-22 i Arbetsmiljö

Följ oss på
sociala medier