Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Så här hbtq-certifierar du din arbetsplats

Byggcheferna vill göra det så enkelt som möjligt att komma ut, och att komma in, som hbtq-person i byggbranschen. För ditt företag kan ett första steg vara att certifiera sig genom RFSL.
– Könssegregerade arbetsplatser är ofta en extra utsatt miljö för hbtq-personer, säger Kristina Ullgren, kommunikatör på RFSL.

I byggbranschen finns bara ett fåtal öppna hbtq-personer. Med kampanjen Byggbranschen är för bögar, som görs i samarbete med RFSL, vill Byggcheferna belysa problemet.

För att hjälpa arbetsplatser som vill bli mer inkluderande erbjuder RFSL utbildningar i hbtq-frågor och normkritik – bland annat i form av en hbtq-certifiering.

– Den handlar om att ge alla medarbetare ökad kunskap om hbtq-personers livsvillkor, säger Kristina Ullgren på RFSL. Det ger också verktyg för att förebygga diskrimineringar och kränkningar, vilket är på allas ansvar enligt den nya diskrimineringslagen. Många säger att utbildningen ger dem något även på ett personligt plan, att de utvecklas som människor.

 

 

Företag som vill hbtq-certifiera sig kan kontakta RFSL via utbildning@rfsl.se. Vid ett första möte får arbetsplatsen utse en hbtq-arbetsgrupp, som under handledning av RFSL tar fram en handlingsplan. Därefter följer fyra utbildningssteg, som genomförs under fyra halvdagar inom loppet av ett halvår.

Efter avslutad utbildning får företaget ett hbtq-certifikat på papper och digitala versioner av certifieringens logotyp, som kan användas i mejlsignaturer och på webbplatser.

– Det sänder ut en signal om att här jobbar vi strategiskt med hbtq-frågor och normkritik, säger Kristina Ullgren. Men med det kommer också ett ansvar, att man ska fortsätta jobba för en bättre arbetsmiljö. Certifieringen gäller i tre år, sedan kan man få möjlighet att omcertifiera sig. Vi har vissa krav på vad handlingsplanen ska innehålla, till exempel att man ska introducera nyanställda i arbetet och att det ska synas utåt att man jobbar aktivt och kontinuerligt.

Varför är detta viktigt?

– Det finns en föreställning om att byggbranschen har starka machonormer. Nyligen kom en studie från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som handlade om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden. Den visade bland annat att många undviker könssegregerade arbetsplatser, för att de ofta innebär en extra utsatt miljö för hbtq-personer. Man är rädd för att det kan skapa en otrygg situation om man bryter mot könsnormer där.

Certifieringen kan gälla enskilda delar av ett företag, till exempel en ledningsgrupp, en kommunikationsstab eller en HR-avdelning. Från verksamheten som certifieras ska minst 80 procent av medarbetarna närvara. Avgiften är cirka 5 000 kronor per deltagare.

 

Publicerad 2018-05-29 i Mångfald

Följ oss på
sociala medier