Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Företaget som redan nått regeringens mål

År 2030 ska minst 25 procent av alla som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor, enligt regeringens nya jämställdhetsmål.
Ett bolag som redan uppfyller det målet är JM.
– Vi är övertygade om att mångfald skapar värde, säger HR-direktören Helena Söderberg.

Av Sveriges fem största byggföretag har JM högst andel kvinnor, enligt en undersökning av tidningen Byggindustrin. En förklaring är att bolaget för två år sedan satte målet att ha minst 20 procent kvinnliga hantverkare år 2030. Rekryteringen av kvinnor har sedan dess överskridit det mål som regeringen lanserade den 8 mars.

– Det är en offensiv målsättning, säger företagets HR-direktör Helena Söderberg. När vi satte målet hade vi 0,7 procent kvinnliga hantverkare. I dag är vi uppe i två procent. När man formulerar ett så tydligt mål tvingas man tänka i nya banor. Vi skulle aldrig kunna nå det om vi skulle fortsätta rekrytera som vi tidigare har gjort.

 

 

Totalt har företaget 18 procent kvinnor bland sina 2 500 anställda. De flesta finns på tjänstemannasidan, där 34 procent är kvinnor.

– Vi har gjort en strategisk plan och sett varför det är viktigt med jämställdhet. Inte minst handlar det om att säkra vår långsiktiga kompetensförsörjning. I dagsläget finns en stor grupp som inte söker sig till branschen.

Hur gör ni för att nå målet?

– Det handlar om att skapa förutsättningar för ett inkluderande klimat och att jobba med våra värderingar. Man ska känna sig välkommen till branschen, men när man väl kommer till ett företag måste man också känna att det fungerar. Hur ser det ut rent praktiskt på arbetsplatserna? Har vi bra arbetskläder? Hur är våra bodar utformade med dusch- och ombytesmöjligheter? Har vi verktyg som fungerar för alla? Vi ser över allt sådant.

– Det handlar även om att informera om vad vi gör. En del har förutfattade meningar om byggbranschen. Då måste vi berätta hur det faktiskt ser ut på våra arbetsplatser. Något som vi konkret har gjort för att nå nya personer är att vi har startat ett kvinnligt lärlingsprogram. Dit har vi rekryterat tjejer som gått en annan utbildning på gymnasiet, men varit nyfikna på något annat. Många har sagt att om de hade vetat vilket spännande jobb det här är hade de valt bygg från början. Några av dem har startat Snickarpodden, där de berättar hur det är att vara hantverkare och jobba i byggbranschen som ung kvinna.

Byggcheferna har tidigare berättat om Lindbäcks Bygg, som strävar efter en helt jämn könsfördelning, och har uppmuntrat alla byggföretag att ha 50/50 som mål. Varför är JM:s mål trots allt inte högre?

– Vi har gjort en ganska gedigen bedömning av hur många som det är realistiskt att vi får in i organisationen. Det ska vara utmanande mål, men de ska ändå vara nåbara.

Vad tjänar ni som företag på att ha en jämnare könsfördelning?

– Jämställda grupper har ett högre engagemang än homogena grupper, oavsett om de är mans- eller kvinnodominerade. Vi får ett bättre arbetsklimat, samtidigt som vi säkrar kompetensförsörjningen. Vi märker att alla uppskattar en större mångfald i arbetsgrupperna.

 

 

 

Publicerad 2018-03-29 i Mångfald

Följ oss på
sociala medier