Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Expertens svar på Stoppa machokulturens test

Har du gjort Stoppa machokulturens nya test? Blev du ombedd att fundera lite till? Ledarskapsutvecklaren Ellen Landberg reder ut vad som är rätt och fel svar.

Som chef är du skyldig att följa diskrimineringslagen. Att det inom samhällsbyggnad finns arbetsgivare som bryter mot den – dagligen – får oss att skämmas.

På Stoppa machokulturens sajt finns ett test med sju frågor om vanliga diskrimineringsärenden. Vad är okej för en arbetsgivare att göra? Så här svarar Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare inom jämställdhet och mångfald på Ledarna.

 

 

Borde byggföretag med pressade tidplaner ha rätt att neka föräldraledighet? 

– Nej. Alla föräldrar har lagstadgad rätt till föräldraledighet. Det är så viktigt att företagets kortsiktiga behov alltid måste stå åt sidan. Alla ska ha samma möjlighet att kombinera privatliv med arbetsliv. I dag tar kvinnor ut mycket mer föräldraledighet än män. Det drabbar båda könen. Med tanke på kompetensbristen borde samhällsbyggnadssektorn verkligen vara mån om att försöka attrahera kompetens. Som arbetsgivare får man inte neka föräldraledighet, men om man har en kultur som inte uppmuntrar till, eller rentav motarbetar, att alla ska ta ut sin föräldraledighet, då är det svårt att skapa ett starkt varumärke.

 

Borde det vara lagligt att tacka nej till en arbetssökande för att han eller hon har bott i Sverige för kort tid? 

– Nej. Här finns risk för diskriminering utifrån etnisk härkomst. När det gäller språkkunskapen, som ofta kommer upp i rekryteringssammanhang, visar forskning att det finns väldigt få yrken där det är nödvändigt att kunna perfekt svenska. Det är vanligt att det kravet ställs, trots att det inte är relaterat till förmågan att klara av uppdraget. Det är även så att mångfald bidrar till innovation, kreativitet och nya sätt att lösa problem. Vi kommer från olika håll och ser på utveckling och problemlösning på olika sätt. Blandade grupper ger bättre resultat.

 

Är det mest rättvist att låta bli att anställa personer som skulle må dåligt av jargongen på bygget? 

– Nej. Finns över huvud taget någon anledning till att någon ska behöva stå ut med en dålig jargong på sin arbetsplats? Alla typer av exkluderande beteende, som till exempel en viss jargong, är dåligt för arbetsmiljön. Det ökar risken för både trakasserier och diskriminering. I alla de här frågorna kan man tänka på varumärke och samhällsnytta. Vilken sorts organisation vill man vara? Vill man stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter? I så fall måste man jobba för det.

 

Skulle ditt företag kunna tjäna på att rekrytera fler kvinnor tack vare deras lägre medellön? 

– Nej. Enligt lag är det förbjudet att sätta lön utifrån kön. Det får man över huvud taget inte göra. Om man vill attrahera och behålla medarbetare är det grundläggande att alla får lön efter prestation och att det inte skiljer sig beroende på kön. Man kan inte locka de bästa om man har en skev lönesättning. Jämställda och jämlika löner är en viktig del av arbetet för allas lika rättigheter.

 

Måste killar som vill vara pappalediga acceptera att byggbranschen inte är gjord för sådan frånvaro? 

– Nej. Vilken bransch är gjord för frånvaro? Finns någon bransch som passar bättre för personal som ska vara borta i ett år? Det gör det inte, naturligtvis. Man har en lagstadgad rätt att vara föräldraledig. Vill man locka personer till sitt företag ska man jobba för att alla ska kunna vara föräldralediga och inte tvärtom. Det är en juridisk fråga, men det är också en kulturfråga. Inkluderande och jämställda arbetsplatser ökar sin effektivitet och ger en bättre arbetsmiljö.

 

Är tidsbrist en giltig orsak att anställa män i stället för kvinnor? 

– Nej. Lagen tar ingen som helst hänsyn till om du har tidsbrist. Arbetsgivaren har en skyldighet att följa den del av diskrimineringslagen som kallas Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Det betyder att man kanske behöver se över sina rekryteringsprocesser, som ofta avgörs av i vilka nätverk man söker och hur man formulerar sig. Företagen ska främja en jämn könsfördelning, så det här är bara att göra.

 

Borde personer som inte är heterosexuella hålla sin läggning hemlig på bygget?

– Nej. Om en person väljer att komma ut med sin sexuella läggning ska den inte diskrimineras. Har man en trygg och inkluderande organisation med bra arbetsmiljö, där medarbetarna upplever trygghet, tillit och respekt, kommer en massa positiva saker på köpet. Motsatsen innebär exkludering, vilket resulterar i psykisk ohälsa, vilket ökar risken för trakasserier och diskriminering, vilket motverkar allt det som organisationer ofta strävar mot, nämligen att man ska ha en så god och trygg arbetsmiljö att alla kan prestera så bra som möjligt och fokusera på sina uppgifter. Det är en jätteviktig del, att jobba med kulturen och se till att alla kan vara sig själva.

 

Publicerad 2017-11-20 i Mångfald

Följ oss på
sociala medier