Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Det är något som felar i kulturen

90 procent av Sveriges börsbolag har en mansdominerad ledning.
I fastighetsbranschen är siffran ännu högre.
– Det är synd att man inte tar vara på den kompetens som finns, säger Katarina Lindh, styrelsemedlem i Byggcheferna och Ledarna.

I stiftelsen Allbrights rapport Vd-kvinnor väljer jämställdhet uppges vart fjärde bolag på Stockholmsbörsen ha en ledningsgrupp utan kvinnor. Nio av tio har en mansdominerad ledning. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt har näringslivet 22 år kvar till en jämn könsfördelning.

– När man pratar om den här frågan är alla för att fler kvinnor ska in och att jämställdhet är det bästa för verksamheten, säger Katarina Lindh från Ledarnas styrelse. Men ändå händer ingenting. Då är det något som felar i rekryteringsfasen och i kulturen. Det är vanligt att säga att ”vi har inga kompetenta kvinnor som söker”, men varför är det så? Vad är det för klimat och kultur man erbjuder? Det är frågor man behöver ställa sig.

 

 

Katarina Lindh utsågs i september till ny styrelsemedlem i Byggcheferna. Hon ingår även i Ledarnas styrelse och arbetar till vardags som fastighetschef i Varbergs kommun. Hon upplever att hennes bransch har extremt få kvinnor i ledningsposition.

– Om man tittar på fastighetschefer i offentliga sektorn har jag inte många kvinnliga kolleger på min nivå. Chefens chef är alltid en man, brukar Ledarna säga. Det stämmer i alla led. Man märker också att i företag där kvinnor har ledande positioner, både i styrelser och operativa vd-roller, får bolaget ofta bättre resultat.

I rapporten uppmanar Allbrights vd Amanda Lundeteg till bojkott av bolag som inte är jämställda. Katarina Lindh anser att kvotering är en nödvändig åtgärd.

– Det är lätt att göra som man alltid har gjort, säger hon. Man använder den rekryteringsbas som finns. Då kan det vara svårt att släppa in något nytt och välja någon som tänker annorlunda. Men om vi nu är 50 procent kvinnor i världen borde vi få komma till tals och ge goda idéer i alla forum. Det är synd att man inte tar vara på den kompetens som finns.

– För ett par år sedan trodde jag inte att man skulle behöva lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser, men utvecklingen går snarare bakåt. Om systemet inte kan lösa det här av egen kraft, då måste man gå in med de medel och verktyg som finns. Det kan inte vara så att vi hela tiden ska bli åsidosatta och bortplockade, utan att riktigt förstå varför.

 

Publicerad 2017-10-09 i Mångfald

Följ oss på
sociala medier