Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Bostadsbolag kräver praktik för nyanlända

Östersundshem hjälper nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.
Ett sätt för bolaget att vara affärsmässigt, enligt hållbarhetschefen Karin Österberg:
– Östersund ska vara en bra plats att leva på, vilket indirekt gynnar värdet på våra bostäder.

Våren 2016 startades Innanförskapsakademin av bostadsbolaget Östersundshem. Det är ett utbildnings- och utvecklingsprogram i samarbete med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Östersundshem skapar praktikplatser genom att ställa sociala krav i sina upphandlingar och sponsoravtal.

– Vi gör det för att vi, precis som alla andra bolag, behöver ha en affärsmässighet, säger Östersundshems hållbarhetschef Karin Österberg. Man kan tycka att det här mest låter som kostnader, men den stora delen handlar om att Östersund ska bli ett hållbart samhälle. Som det största bostadsbolaget tjänar vi på om invånarna har arbete och kan betala hyra för våra lägenheter. Vi är visserligen kommunägda och har ett ansvarstänkande även utifrån det, men det handlar mest om att vi vill att Östersund ska vara en bra plats att leva på, vilket indirekt gynnar värdet på våra bostäder.

 


Karin Österberg på Östersundshem tror att bolagets projekt för integration inspirerar andra. 

 

På Östersundshem finns fem anställda som jobbar enbart med projektet.

– En framgångsfaktor är att vi har egna handledare som utbildar handledare på arbetsplatserna, agerar språkstöd och följer upp hur det går för deltagarna. Det kan ses som kostsamt för ett bostadsbolag, men eftersom vi gör mycket av det som Arbetsförmedlingen kanske borde ha gjort finansieras två heltidstjänster av dem.

Projektet genomförs med en grupp i taget, där samtliga deltagare erbjuds praktik i tre månader. Av den första omgångens 15 personer hade nio fått jobb efter avslutad period. Under 2016 kom totalt 75 procent av deltagarna i sysselsättning tack vare Innanförskapsakademin.

– Det har gått superbra, säger Karin Österberg. Alla som har börjat arbeta har inte fått visstidsanställningar, det kan handla om nystartsjobb eller andra typer av tjänster, men vi släpper inte personerna. Även efter de tre praktikmånaderna har vi löpande uppföljningar med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Hösten 2015 startade Östersundshem även Innanförskapshem, där ungdomar och nyanlända flyktingar erbjöds boende i Attefallshus. När planerna blev offentliga hördes kritiska röster, men enligt Karin Österberg har klagomålen avtagit helt efter att hyresgästerna flyttat in. Överlag har reaktionerna på de två Innanförskapsprojekten varit positiva.

– Jag har själv inte sett något annat bolag som gör just så här, säger Karin Österberg. Det finns många som gör bra saker för integration och jobbskapande, men inte som kan visa så här goda resultat eller gör så här ambitiösa insatser. Jag tror att vi verkligen inspirerar.

Publicerad 2017-05-22 i Mångfald

Följ oss på
sociala medier