Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Många platschefer lever i sin egen bubbla

Inspirerande aktiviteter för att öka engagemanget har stått högt på Byggchefernas agenda. Och i samband med föreningsavdelning Västs årsmöte hölls därför en hearing i samarbete med Ledarna och Sveriges Byggindustrier (BI) kring en alltid lika aktuell fråga: platschefens arbetsmiljö.

– Att det är ett ämne som lockar nya medlemmar bekräftades på årsmötet där vi fick se fyra nya ansikten som eventuellt är intresserade av att delta i styrelsearbetet. Och det är mycket positivt, säger Pär Rask, ordförande, avdelning Väst.

På mötet bidrog avdelning Västs förre mångårige ordföranden Bo Olsson, som idag är pensionär, med en exposé över hur byggchefsrollen har förändrats över tid och Håkan Lundberg, platschef på Peab, gav en bild av dagsläget. Bägge kunde konstatera att den administrativa delen blivit allt tyngre. Den upptar idag en stor del av en platschefs arbete.

– Många platschefer lever i sin egen bubbla (läs bygge) och måste få hjälp med att lära sig delegera, säger Pär Rask och menar att just det ökande administrativa arbetet inneburit mindre tid för rent chefsarbete, en omständighet som återkommer så snart den psykosociala arbetsmiljön diskuteras.

– Man måste få tid att vara ute i produktionen och visa sitt ledarskap, finnas till hands för medarbetarna, kunna bry sig och coacha. Nu tar administrationen över alltmer och en äkta ledare får inte bara vara en administratör, betonar Pär Rask.

Men hur ska en platschef på ett mindre byggföretag kunna delegera när det oftast inte finns någon att delegera till?

– Det är en jättesvår fråga och det är upp till arbetsgivaren och platschefen att i samråd försöka se till så att det finns tillräckligt med personal och resurser, men här bör ju även Byggcheferna som facklig organisation vara med och stötta platschefen, säger Pär Rask och fortsätter:

– Det är viktigt att det förs en dialog mellan Bi och Byggcheferna kring arbetsmiljön. Bägge har ju intresse av att den ska bli bättre. Idag bär en platschef ett tungt ansvar som arbetsmiljösamordnare med hundratals arbetsmiljölagar på sina axlar utöver personalansvar, ekonomisk uppföljning. Allt detta sker dessutom oftast under stark tidspress, förklarar Pär Rask.

– Att se att det saknas ett skyddsräcke är inte så svårt, men att en människa inte mår bra inombords är inte så lätt att upptäcka. Bägge delar handlar om arbetsmiljön och de hör ihop. En stressad platschef med för många olika bollar i luften får konsekvenser, säger Pär Rask.

Omsättningen av platschefer i byggsektorn är hög. Det finns flera skäl till detta. Men en viktig faktor är att ansvaret har ökat utan motsvarande kompensation, stöd eller utbildning.

En annan viktig omständighet som förändrats, och som medverkar till en dålig psykosocial arbetsmiljö för platschefer, är att bygghandlingar, som ritningar, arbetsmiljöplaner etcetera, dessvärre inte är klara i tid och det skapar tidspress.  Det åligger byggherren att se till att de är klara tills bygget ska sätta igång.

– Det behövs mer information och förändrade attityder hos entreprenörer och byggherrar, påpekar Lars Björkeström, arbetsmiljörådgivare på BI, region Väst, och som deltog på hearingen.

– Det var mycket intressant att vara med om det här dialogmötet och diskutera platschefens situation. Hur stressade är de? Hur ska de få ihop rollen där de måste agera både som platschef och byggarbetsmiljösamordnare? Det kan leda till en konflikt och utan ett fungerande ledarskap får man inte en fungerande arbetsplats, understryker Lars Björkeström som har lång erfarenhet av frågor inom området arbetsmiljö och kvalitet.

Vad hoppas ni att denna hearing ska mynna ut i?

– Vi måste ha ett ännu närmare samarbete med BI, som är vår arbetsgivarpart. Det behövs ett omtag med en förändring av Ledaravtalet när det gäller medarbetarsamtalet: tätare samtal, mer uppföljning. Som chef har man ju ett personalansvar, det ingår i chefskapet, men dessvärre ligger fokus för mycket på ekonomi och att ta in nya jobb, säger Pär Rask.

–Jag hoppas man kommer fokusera mer på platschefens betydelse när det gäller säkerhetsarbetet, att man förstår platschefens roll i detta avseende. Man måste ge rätt förutsättningar och då handlar det om både tid och pengar, säger Lars Björkeström.

Läs minnesanteckningarna från dialogmötet/hearingen här!

 

Text: Pamela Collin

 

Publicerad 2015-03-27 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier