Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Byggbranschens grabbiga machokultur måste stoppas

Byggbranschen är en av de mest spännande och givande branscherna att jobba inom i vårt land. Det är också en bransch med ett stort behov av arbetskraft. År 2012 sysselsatte byggindustrin 312 000 personer och bygginvesteringarna uppgick till 309 miljarder kronor, vilket motsvarar 8,2 procent av Sveriges BNP. De offentliga bygginvesteringarna motsvarade cirka 35 procent av Sveriges totala bygginvesteringar på 209,6 miljarder kronor.

För att klara framtida kompetensförsörjning behöver Sveriges byggbransch inte minst kunniga chefer och arbetsledare som utvecklar och kvalitetssäkrar svenska arbetsplatser inom bygg. För det krävs att byggbranschen framstår som en attraktiv bransch för samtliga, även kvinnor. Tyvärr står vi i dag långt från det målet. Tvärtom är vi i en situation där kvinnor lämnar byggbranschen på grund av vantrivsel och arbetsvillkor som inte är jämställda.

I Byggchefernas riktade enkät mot kvinnor i branschen uppger 72 procent att de upplever att lönesättningen inte är jämställd. 63 procent av kvinnorna i byggbranschen anser dessutom att det är svårare för kvinnor att bli befordrade, jämfört med män med samma kompetens. Följderna är påtagliga och förödande. Nästan två tredjedelar av kvinnorna inom byggsektorn anser att det sker ett betydande kompetensbortfall på grund av upplevd grabbighet och machokultur, och av dessa anser 8 av 10 att cheferna inte tar det kompetensbortfallet på allvar. Situationen är helt oacceptabel och måste åtgärdas å det snaraste.

Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier kom inför Almedalen 2013 överens om att samla byggbranschen till rundabordssamtal för att hitta en lösning på problemet. Dessa samtal får inte mynna ut i riktlinjer som inte följs. Kompetensbortfallet måste hejdas genom konkreta åtgärder.

Vi anser att branschen måste hitta ett sätt att förankra jämställdhetsarbetet hos varje enskild anställd, på både stora och små byggplatser. Arbetsgivare och chefer måste skapa förutsättningar för en jämställd arbetsmiljö och varje arbetstagare måste ges kunskapen om hur förverkliga jämställdheten i det dagliga arbetet. Och för att ytterligare stärka incitamenten måste offentliga sektorn följa upp sina krav på en jämställd arbetsmiljö hos sina leverantörer.

Vi på Byggcheferna ber därför branschen att redan nu inför kommande branschsamtal börja fundera på konkreta lösningar för att uppnå den förändringen. Till byggbranschens styrkor hör förmåga att ta sig an utmaningar med en rejäl dos laganda, utan tjafs och gnäll. Dessa egenskaper kommer nu branschen väl till pass för att klara av denna utmaning.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna
Dastan Media Ringlund, styrelseledamot Byggcheferna

(publicerad i Dagens Samhälle)

Följ oss på
sociala medier