Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Var femte chef ser fördelar med krisen

Coronapandemin har radikalt förändrat arbetslivet. Hälften av alla chefer i samhällsbyggnads-sektorn har förändrat verksamheten och för de flesta chefer har krisen i någon form påverkat deras arbete. Bland det svåraste har varit att hantera nya digitala verktyg och att leda på distans. Samtidigt ser var femte chef även fördelar med krisen. Det visar Byggchefsbarometern, en ny Novus-undersökning som 1 700 chefer i samhällsbyggnadssektorn besvarat på uppdrag av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna.

De flesta chefer i samhällsbyggnad är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 % i ganska eller mycket stor utsträckning. Fyra av 10 av cheferna i Byggchefsbarometern tycker det svåraste i Coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

Trots utmaningar ser var femte chef också möjligheter i krisen t ex digitalisering, effektivare möten och att resor kan undvikas till fördel för tid, pengar och miljö.

– Det finns också chefer som vittnar om att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

50 % av cheferna i samhällsbyggnad har förändrat verksamheten i någon form dvs lagt till, tagit bort eller förändrat någon del av den ordinarie verksamheten. I en undersökning genomförd av fackförbundet Ledarna med chefer i alla branscher är frågan något annorlunda ställd men mycket snarlik och där är motsvarande siffra 37 %.

– Det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch, säger Kajsa Hessel.

Resultat i korthet

 • Fler chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om än i samtliga branscher trots att sam-hällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. 50 % har förändrat verksamheten i någon form.
 • De tre största utmaningarna är:
 • Lönsamhet (36 % av cheferna)
 • Att behålla eller öka produktivitet (36 % av cheferna)
 • Att hitta kompetens (35 % av cheferna)
 • Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar (54 % av cheferna).
 • För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare (37 % av cheferna).
 • De flesta chefer är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 % i ganska eller mycket stor utsträckning.
 • 4 av 10 chefer tycker det svåraste är hanteringen av nya digitala hjälpmedel och att det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.
 • Var femte chef ser möjligheter i krisen t ex digitalisering och effektivare möten.
 • Konkurs och fackliga konflikter oroar ytterst få (2 %). Det kan jämföras med att tre av fyra chefer i alla branscher tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet. 

Publicerad 2020-09-02 i Press

Följ oss på
sociala medier