Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Var femte chef i samhällsbyggnad har upplevt rasism

Det finns tydliga tecken på rasism i samhällsbyggnadssektorn. Nära var femte chef har själv upplevt rasism. Det visar Svart på vitt om rasism i samhällsbyggnad, en rapport baserad på en anonym Novus-undersökning bland 2 000 chefer i samhällsbyggnad. Den är genomförd på uppdrag av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med stiftelsen Allbright.

– Samhällsbyggnad har kommit långt när det gäller att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet. Nu är det dags att ta tag i rasismen. Vi kan inte jobba aktivt mot en diskrimineringsgrund och samtidigt blunda för en annan. Det är kontraproduktivt, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, en branschförening inom fackförbundet Ledarna.

Rapporten visar i korthet att:

  • Det finns tydliga tecken på att rasism förekommer i branschen t ex:
    • 20 % av cheferna: Ja det är svårare att komma in i gemenskapen om du inte tillhör normen.
    • 16 % av cheferna: Ja det är svårare att bli rekryterad om du inte tillhör normen.
  • Förvånansvärt många chefer (18 %) har själva upplevt rasism under sin tid i branschen.
  • Trots att bara fyra av tio chefer uppger att företaget kartlägger eller mäter förekomsten av etnisk diskriminering anser ytterst få (6 %) att etnisk diskriminering förekommer på deras arbetsplats i dag.

Rapportens slutsats är att chefer och företagsledningar är omedvetna om etnisk diskriminering och vilket ansvar arbetsgivare har. Undersökningen indikerar att det finns oroväckande mycket diskriminering av etnisk och rasistisk karaktär i branschen. Att kvinnor och yngre i högre utsträckning uppfattar rasism vittnar om att mörkertalet sannolikt är stort.

– Det sitter inte i generna, det brister i kunskapen. Första steget är att utbilda om rasism och etnisk diskriminering. Bara så kan alla medarbetare trivas bättre, bygga förtroende och åstadkomma en betydligt bättre och mer långsiktig affär, säger Maija Inkala, tf talesperson på stiftelsen Allbright.

Publicerad 2021-09-08 i Press

Följ oss på
sociala medier