Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Summering Almedalsveckan 2024

Här får du som medlem en summering från veckan, direkta länkar till seminarium som går att se i efterhand samt Byggchefernas reflektioner från rundabordssamtal.

Övergripande teman

Samhällsbyggnad har varit ett centralt huvudområde med fokus på följande temaområden.

  • Stadsutveckling
  • Social hållbarhet
  • Infrastruktur och mobilitet
  • Bostadsmarknad och kvalitet kopplat till bostadsbristen
  • Beredskap hos statliga och offentliga aktörer
  • Ekonomisk utveckling
  • Hållbar kompetensförsörjning
  • Cirkulära affärsmodeller samt återbruk av installationer

Beredskap ur alla perspektiv

Säkerhet, försvaret och upprustningen av samhället har varit det absolut största övergripande temat i Almedalen i år. Två perspektiv som ligger nära bygg- och anläggningssektorn är 1) Försvaret, byggandet av säkerhetsklassade byggnader och infrastruktur, samt 2) klimatanpassning, av byggnader som gör våra städer motståndskraftiga från naturkatastrofer och andra kriser.

Insikten som vi tar med oss från de här punkterna är inte det vi trodde. Insikten är att beredskapsplaner är inget nytt för byggbranschen, det gör vi redan i varje projekt men resten av samhället verkar skapa beredningsplaner först när krisen är där. Utifrån våra samtal under Almedalsveckan, verkar det som att statliga och offentliga myndigheter inte är lika vana vid tidigt och kontinuerliga beredskapsplaner.

Byggbranschen besitter en enorm kompetens när det gäller beredskap, ur alla perspektiv.

Mer om programpunkten: https://almedalsveckan.info/program/70940

Digitalisering och innovation

Det här temat har varit stort i Visby i år. Allt från smarta byggnader och infrastruktur, till digitala tvillingar samt dataanalys för stadsplanering. Användningen av digital teknik handlar inte bara om AI och digitalisering, utan ett stort fokus i Almedalen var tekniska lösningar för övervakning av samhället – som inte inkräktar på invånares integritet.

Ett exempel vi tar med oss från Almedalen, handlar om att en digital sensor vid parkbänkar kunde upptäcka när stora klungor med unga män ansamlades vid torget, och då kunde sensorn starta jättehög dansbandsmusik som gjorde det ”ocoolt” att hänga kvar på platsen (Public Safety Technologies, Almedalen 2024). Vem hade annat att dansbansmusik kunde ha den effekten på gängliknande-beteenden?

Bostadsmarknad och kvalitet kopplat till bostadsbrist

I de här panelerna syntes byggare och politiker lika mycket som arkitekter. Inramningen handlar om hur Sverige kan lösa bostadsbristen, skapa tillgängliga och prisvärda bostäder samt förbättra boendemiljöer för alla samhällsgrupper – samtidigt som att värna och bevara den svenska modellen.

Arkitekternas bidrag till debatten handlar om Transformationsarkitektur, hur en byggnad kan omvandlas från ett syfte till ett annat utan att rivas, till exempel en industripark som blir bostäder och hotell. Här finns en vattendelare, med ett perspektiv som pratar om nybyggnation och att byggtakten behöver öka samt det andra perspektivet som handlar om att allt vi behöver redan är byggt, men det står tomt idag. Skulle vi exempelvis kunna omvandla tomma kontor till bostäder för att lösa bostadskrisen?

Mer om programpunkten: https://almedalsveckanplay.info/70043

Stadsutveckling

Det har handlat om en långsiktig stadsutveckling, där våra städer ska vara rustade för att klara sig precis lika bra i lågkonjunktur som högkonjunktur. Byggcheferna har deltagit på diskussioner om hur städer kan växa på ett sätt som är både ekologiskt och ekonomiskt hållbart, inklusive smarta städer, gröna byggnader och energieffektivitet.

Byggcheferna ser en tydlig trend att Almedalen har gått från att samtala om den miljömässiga stadsutvecklingen, till att helhjärtat fokusera på social hållbarhet i år. Det kan exempelvis vara fokus på att skapa inkluderande och jämlika städer där alla har tillgång till bra boende, utbildning, vård och arbete.

Infrastruktur och mobilitet

Framtidens transporter och infrastruktur har varit i fokus, med ämnen som kollektivtrafik, eldrivna fordon, cykelvänliga städer och hur man kan minska trafikköer och utsläpp. Det här har varit de debatterna med mycket oense och olika perspektiv mellan de politiska blocken. Helt klart några av Almedalens mest hektiska debatter!

Ekonomisk utveckling och arbetsmarknad

Sambandet mellan samhällsbyggnad och ekonomisk tillväxt, inklusive hur man skapar jobb och attraherar investeringar genom stadsutveckling.

Byggcheferna pratar med några aktörer som fokuserar på lösningar och ser möjligheterna i ett hållbart ledarskap och livslångt lärande. Vad kan samhällsbyggarna göra för att skapa förutsättningar för inkludering och ökad trygghet och på köpet öka affärsnyttan?

Mer om programpunkten: https://almedalsveckan.info/program/71519

Cirkularitet och återbruk av installationer

När Byggcheferna endast tittar på de programpunkter som handlar om samhällsbyggnad, är det en av våra största frågor just nu.

Så pass stort, att vi kommer göra en egen summering för cirkulära affärsmodeller inom återbruk av installationer i nästa nyhetsinlägg.

Vill du se till att du inte missar när inlägget kommer? Följ Byggcheferna i sociala medier (Linkedin, Instagram).

Du klarade det! Hela vägen ner ❤️

Eftersom du följde med hela vägen hit, kommer här ett inspelat seminarium: ”Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggsektorn?” https://almedalsveckanplay.info/70205


Tack för att du läste!

Dessa teman genomsyrade seminarier, workshops och diskussioner under Almedalsveckan, där vi inom Byggcheferna tillsammans med politiker, branschkollegor, företag och civilsamhälle samlas för att utbyta idéer och hitta lösningar på aktuella utmaningar inom samhällsbyggnad.


Mer om Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening för alla chefer och ledare inom samhällsbyggnadssektorn. I hela landet har vi cirka 19 000 medlemmar från byggbranschen, installationsbranschen, fastighetsbranschen och andra delar av samhällsbyggnad.

Publicerad 2024-06-28 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier