Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen i kampen mot döden på jobbet

Trots decennier av systematiskt säkerhetsarbete är samhällsbyggnad den mest drabbade branschen när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. En ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna avslöjar att branschen gör tvärt emot vad 100-årig forskning lär oss om hur vi påverkar mänskligt beteende och därmed utrotar dödsolyckorna.

Genom beteendepsykologisk forskning vet vi att om vi vill påverka människors beteenden behöver vi lägga betydligt mer tid på att uppmärksamma medarbetare som arbetar på ett säkert sätt än på att mäta fel och avvikelser samt att straffa.

Den nya Novus-undersökningen, representativ för samhällsbyggnadssektorns chefer, visar tydligt att branschen gör tvärtom:

  • Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser.
  • Bara 13 procent av cheferna svarar att kommunikationen på arbetsplatsen förstärker det positiva.
  • Disciplinära åtgärder är vanligt förekommande. Sex av tio svarar att disciplinära åtgärder blir följden när någon avvikit från ett säkert beteende.

– En viktig förklaring är att vi byggt upp ett arbetsmiljöarbete som går ut på att leta fel och brister. Vi behöver agera på de risker som finns men det går inte att skapa önskade resultat genom att fokusera på det som är oönskat, säger Fredrik Rosengren, en av Sveriges ledande experter inom beteendebaserad säkerhet.

Samhällsbyggnad skiljer sig från andra branscher i det att arbetet i byggprojekt sker i ständigt nya team med nya medarbetare från många olika företag som arbetar tillsammans i en gemensam riskmiljö. Ständig förändring och olika företagskulturer skapar en ökad risk och därmed extra höga krav på säkerhet. Här är ledarskapet en viktig nyckel för att lyckas få alla i projektet att arbeta säkert.

– Jag är mer hoppfull än på länge: vår undersökning blottar en möjlighet till ett effektivare och forskningsbaserat säkerhetsarbete som gör att nollvisionen för dödsolyckor är inom räckhåll, säger Kajsa Hessel, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

För mer information kontakta:

Kajsa Hessel, tel 070 – 858 76 93, kajsa.hessel@byggcheferna.se

Fredrik Rosengren, tel 073-505 00 60, fredrik.rosengren@behaviourdesigngroup.com                                                                              Monica Berling, tel 0760 – 44 68 94, monica.berling@outlook.com

Om Novus-undersökningen

Byggchefsbarometern 2020 är en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna.

  • Webbintervjuer februari – mars 2020
  • Utskick till 13 371 medlemmar i Byggcheferna
  • 2 040 svar dvs 15 % svarsfrekvens
  • Profilen på de som svarat stämmer väl överens med profilen för samhällsbyggnad som helhet

Den del av undersökningen som handlar om säkerhet är utformad och analyserad i samarbete med två av Sveriges ledande experter inom beteendebaserad säkerhet, Fredrik Rosengren och Edit Norderfeldt. Resultatet är sammanställt i rapporten Lyft säkra arbetssätt, läs den här: https://byggcheferna.se/app/uploads/2020/06/LyftSakraArbetssatt.pdf

Publicerad 2020-06-30 i Press

Följ oss på
sociala medier